Confidence

Brandskydd, säkerhetsteknik och hotellås är Confidence kompetensområde. Vi erbjuder lösningar inom allt från analys och rådgivning via tekniska installationer av  larm, passersystem, brandlarm och kameraövervakning samt service och underhåll 24/7/365.

Vi erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom bland annat säkerhetsanalys, säkerhet, access, brand, larm, kamera och IT-infrastruktur.

Specialisten inom säkerhetsteknik

Vår långa erfarenhet och investeringar i kunskap ger dig som kund tryggheten i att vi vet vilka speciella krav som finns i din verksamhet. Vi har därför valt att fokusera på målgrupper där brandskydd och säkerhetsteknik är en viktig del i den dagliga verksamheten.

Confidence är kvalitetscertifierat enligt ISO-9001 och innehar bland annat certifikat för anläggarfirma brandlarm och inbrottslarm enligt högsta larmklass, (larmklass 4).-

Nyheter & press

COVID-19

Confidence verksamhet fortsätter med full styrka trots rådande omständigheter och vi gör allt för att stötta våra kunder med service och underhåll samt planerade och pågående projekt. Läs mer

KRITISK INFRASTRUKTUR

Energileverantörer, datahallsoperatörer, operatörer av spårbunden trafik, telekom bolag etc.

hotell & konferens

Confidence är sedan 30 år, marknadsledande inom säkra hotell genom en unik position och kompetens

fastighet & industri

Tekniska lösningar för allt från kulturminnesmärkta fastigheter till industri där produktionsstopp inte får förekomma

säkerhet

För oss är säkerhet en integration av larm, passersystem, brandlarm, och kameraövervakning i ett överordnat system

brand

Ett modernt, välplanerat och underhållet brandskydd kan rädda liv, skydda bostäder och företagslokaler

elektroniska lås

Ledande lås- och kommunikationssystem. Från såväl traditionella kortbaserade system som den senaste teknologin.

© Copyright - Confidence International AB (publ.)