Confidence

Säkerhetsrådgivning, Brandskydd, säkerhetsteknik, hotellås och bevakningstjänster är Confidence kompetensområde. 

Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av rådgivning, produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm, bevakning och personskydd samt elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov.

Specialisten inom säkerhetsteknik

Vår långa erfarenhet och investeringar i kunskap ger dig som kund tryggheten i att vi vet vilka speciella krav som finns i din verksamhet. Vi har därför valt att fokusera på målgrupper där säkerhet, brandskydd och säkerhetsteknik är en viktig del i den dagliga verksamheten.

Confidence är kvalitetscertifierat enligt ISO-9001 och innehar bland annat certifikat för anläggarfirma brandlarm och inbrottslarm enligt högsta larmklass.

COVID-19

Confidence verksamhet fortsätter med full styrka trots rådande omständigheter
Läs mer

Division ADVISORY

Kvalificerad rådgivning och stöd i arbetet att etablera bästa möjliga säkerhet – före, under och efter

Division TECHNOLOGY

Teknisk säkerhet som inkluderar yttre och inre säkerhet och informationssäkerhet

Division OPERATIONS

Operationella säkerhetstjänster som bl.a inkluderar kvalificerat personskydd och anpassade bevakningstjänster

© Copyright - Confidence International AB (publ.)