Inlägg av

Systemingenjör Lenel Stockholm

Vi söker en säkerhetstekniker/ingenjör med erfarenhet av Lenel Som systemingenjör hos Confidence arbetar du ibland självständigt med egna projekt och ibland tillsammans med projektledare och tekniker i större projekt. Det handlar om att installera, programmera och driftsätta kundanpassade integrerade säkerhetslösningar. Det innebär att du deltar från start till mål med planering, leverantörskontakter och inköp till […]

Skyddsklassad kritisk infrastruktur – Teknisk säkerhet och brandskydd av till värde 4,8 MSEK

Confidence har tecknat avtal om leverans av komplett säkerhetslösning för ett större skyddsklassat objekt. Den avtalade lösningen omfattar yttre skalskydd, inbrottslarm, passersystem, kameraövervakning och brandlarm. Lösningen är initialt lokal, men samtliga system förbereds för integration för central yttre styrning och kontroll. Den för Confidence nya kunden är en del av en världsledande internationell koncern inom […]

Teknisk säkerhet och brandskydd för Kriminalvården

Kriminalvården och Confidence tecknar ramavtal inom teknisk säkerhet och brandskydd Kriminalvården tecknar ramavtal med Confidence avseende teknisk säkerhet och brandskydd. Ramavtalet, som saknar kontrakterat ordervärde, omfattar installation av säkerhetstekniska telesystem på Kriminalvårdens anläggningar i hela landet. Avtalet avser nyproduktion, renoveringar, kompletteringar, uppgraderingar av säkerhetstekniska telesystem inom anstalt, häkte och frivård. Antalet avtalspartner till kriminalvården inom […]

Om avancerad säkerhet i datacenter

Ett samtal om Confidence arbeten med avancerad säkerhet för datacenter med Mikael Pettersson, Sälj- och produktionschef och Fredrik Viklander, erfaren systemsäljare inom segmentet.  Antalet datacenter i Sverige växer genom stora investeringar av både nationella och globala företag. Trenden är tydlig; data flyttas ut från företags och privatpersoners egna datorer till centrala center där både hårdvara […]

Confidence tecknar ramavtal om säkerhet för Swedavia

Ramavtal om teknisk säkerhet för Swedavias flygplatser Swedavia har tecknat ramavtal med Confidence avseende teknisk säkerhet för flera av sveriges största flygplatser. Bland dessa räknas Arlanda, Landvetter, Bromma samt Umeå, Östersund, Visby och Ronneby Airport. Avtalet som tecknats med totalt tre anbudsgivare löper under fyra år och beställningsvolymen under den sammanlagda avtalstiden uppskattas av Swedavia […]

Confidence tecknar ramavtal om säkerhet för NK

Confidence tecknar ramavtal om teknisk säkerhet för NK-husen Confidence framgångar inom avancerad teknisk säkerhet fortsätter. Ramavtal har tecknats med Hufvudstaden AB avseende teknisk säkerhet för sveriges förnämsta varuhus, NK, med varuhus i Stockholm och Göteborg. Avtalet omfattar tekniska arbeten, leverans och driftsättning av bland annat systemet Lenel Onguard, som är byggnadens säkerhetshjärta och överordnade säkerhetssystem. […]

Confidence teknisk säkerhet för datacenter

Datacenter väljer säkerhet från Confidence En av Europas ledande aktörer inom datacenter väljer Confidence för leverans och driftsättning av integrerat säkerhetssystem för ett nytt större datacenter i Stockholm. Säkerhetsleveransen omfattar initialt inbrottslarm, passagesystem, porttelefoni och kameraövervakning som integreras med varandra. I åtagandet ingår även tjänster för utbildning, service, underhåll och stödtjänster. Arbetet inleds under november […]