Inlägg av

OnGuard VSS Självbetjäning – Visitor Self Service

OnGuard självregistrering och självbetjäning – Håll verksamheten i rörelse utan att kompromissa med säkerheten. OnGuard besökarmodul Visitor Self Service (VSS) modul från Lenel förbättrar OnGuard Visitor Management kapacitet genom att förenkla besökshanteringprocessen. Förhandsregistrering sparar tid på administrativa uppgifter och ger receptionspersonalen och säkerhetspersonalen tillgång till viktig information om besökare till fastigheten i förväg. Automatisera gästprocedurer […]

OnGuard WATCH lite

Passerkontroll – OnGuard WATCH (Web Access Trending & Comprehensive Health) Lite är ett webbaserat analysverktyg som samlar systemdata och visar den på anpassningsbara, användarvänliga instrumentpaneler. Istället för att skanna flera rapporter gör OnGuard WATCH Lite det möjligt för användarna att fatta snabba och effektiva beslut som ett resultat av de dynamiska data som samlas in och […]

OnGuard WATCH

Web-based system status monitor Lenel’s OnGuard WATCH (Web Access Trending and Comprehensive Health) is a web-based analysis tool that collects system data and displays it on customizable, user-friendly dashboards. Rather than scanning multiple reports, OnGuard WATCH gives users a detailed overview of their system and allows them to easily view important security data, including: System-wide […]

OnGuard Credentials

Browser-Based Cardholder Management for OnGuard systems. Overview OnGuard Credentials offers a browser-based alternative to the traditional OnGuard ID Credential Center Windows application, enabling cardholder, badge, and access level management without client installation and upgrades. Users can securely access credentialing through a web browser on their desktop, laptop or tablet, no matter what operating system or […]

OnGuard Policies

Simplifying policy enforcement and access control. Overview Lenel’s OnGuard Policies is a web-based analysis tool that ensures the OnGuard system is correctly configured to enforce corporate security policies. Efficient and cost effective, OnGuard Policies saves money by improving operational efficiency, while significantly reducing risk exposure. Ideal for applications like hospitals, where access control is mission […]

Lenel OnGuard CSS, Cardholder Self Service

OnGuard Cardholder Self Service (CSS) -modulen ger ett automatiskt, integrerat och innovativt tillvägagångssätt för hantering av kortinnehavarens begäran om åtkomst. När den läggs på installerar OnGuard CSS två intuitiva och lättanvända webbgränssnitt, en för kortinnehavare och den andra för åtkomstcheferna. OnGuard CSS – Effektivisera och förenkla ditt företags process för att begära åtkomst. Med CSS […]

Kameraövervakning Debatt: Ändra lagen om polisens kameraövervakning

Ändra lagen om polisens kameraövervakning Kameraövervakning av offentliga platser i våra utsatta bostadsområden kan stoppa den öppna narkotikaförsäljningen och därmed den viktigaste inkörsporten till ett kriminellt liv. Regeringen bör snabbt lämna ett lagförslag baserat på utredningen Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande, som presenterades förra året.