CONFIDENCE INSIGHTS

Confidence och COVID-19

Förenklad kameralag

Regeringsförslag: Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek – ett enklare förfarande

Regeringen föreslår att kamerabevakningslagen (2018:1200) ändras så att kravet på tillstånd till kamerabevakning tas bort för bevakning i färdmedel som används i kollektivtrafik och för stations-, terminal- och hållplatsområden som används för sådan trafik…

säkerhet för skyddsklassade objekt

Skyddsklassad kritisk infrastruktur – Teknisk säkerhet och brandskydd av till värde 4,8 MSEK

Confidence har tecknat avtal om leverans av komplett säkerhetslösning för ett större skyddsklassat objekt. Den avtalade lösningen omfattar yttre skalskydd, inbrottslarm, passersystem, kameraövervakning och brandlarm. Lösningen är initialt lokal, men samtliga system förbereds för integration för central yttre styrning och kontroll. Den för Confidence nya kunden är en del av en världsledande internationell koncern inom […]

säkerhet och brandskydd för kriminalvården

Teknisk säkerhet och brandskydd för Kriminalvården

Kriminalvården och Confidence tecknar ramavtal inom teknisk säkerhet och brandskydd Kriminalvården tecknar ramavtal med Confidence avseende teknisk säkerhet och brandskydd. Ramavtalet, som saknar kontrakterat ordervärde, omfattar installation av säkerhetstekniska telesystem på Kriminalvårdens anläggningar i hela landet. Avtalet avser nyproduktion, renoveringar, kompletteringar, uppgraderingar av säkerhetstekniska telesystem inom anstalt, häkte och frivård. Antalet avtalspartner till kriminalvården inom […]

Säkerhet för datacenter

Om avancerad säkerhet i datacenter

Ett samtal om Confidence arbeten med avancerad säkerhet för datacenter med Mikael Pettersson, Sälj- och produktionschef och Fredrik Viklander, erfaren systemsäljare inom segmentet.  Antalet datacenter i Sverige växer genom stora investeringar av både nationella och globala företag. Trenden är tydlig; data flyttas ut från företags och privatpersoners egna datorer till centrala center där både hårdvara […]

confidence tecknar ramavtal med Swedavia om teknisk säkerhet

Confidence tecknar ramavtal om säkerhet för Swedavia

Ramavtal om teknisk säkerhet för Swedavias flygplatser Swedavia har tecknat ramavtal med Confidence avseende teknisk säkerhet för flera av sveriges största flygplatser. Bland dessa räknas Arlanda, Landvetter, Bromma samt Umeå, Östersund, Visby och Ronneby Airport. Avtalet som tecknats med totalt tre anbudsgivare löper under fyra år och beställningsvolymen under den sammanlagda avtalstiden uppskattas av Swedavia […]

Confidence säkerhet NK, Hufvudstaden

Confidence tecknar ramavtal om säkerhet för NK

Confidence tecknar ramavtal om teknisk säkerhet för NK-husen Confidence framgångar inom avancerad teknisk säkerhet fortsätter. Ramavtal har tecknats med Hufvudstaden AB avseende teknisk säkerhet för sveriges förnämsta varuhus, NK, med varuhus i Stockholm och Göteborg. Avtalet omfattar tekniska arbeten, leverans och driftsättning av bland annat systemet Lenel Onguard, som är byggnadens säkerhetshjärta och överordnade säkerhetssystem. […]

Datacenter väljer Confidence för teknisk säkerhet

Confidence teknisk säkerhet för datacenter

Datacenter väljer säkerhet från Confidence En av Europas ledande aktörer inom datacenter väljer Confidence för leverans och driftsättning av integrerat säkerhetssystem för ett nytt större datacenter i Stockholm. Säkerhetsleveransen omfattar initialt inbrottslarm, passagesystem, porttelefoni och kameraövervakning som integreras med varandra. I åtagandet ingår även tjänster för utbildning, service, underhåll och stödtjänster. Arbetet inleds under november […]

Kameraövervakning lagstiftning

Lagstiftning kameraövervakning – Proposition idag

Proposition avseende lagstiftning och kameraövervakning. Enligt ett pressmeddelande från Justitiedepartementet, ska Regeringen idag ha överlämnat en proposition till riksdagen med förslag som förenklar för brottsbekämpande myndigheter att sätta upp kameror på allmänna platser. Lagförslaget innebär att kamerabevakningslagen ändras så att Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen och Tullverket tillåts bedriva kamerabevakning utan tillstånd av Datainspektionen. Detta känns mycket […]

säkerhetsteknik, larm, passersystem och lås

Kameraövervakning Debatt: Ändra lagen om polisens kameraövervakning

Ändra lagen om polisens kameraövervakning Kameraövervakning av offentliga platser i våra utsatta bostadsområden kan stoppa den öppna narkotikaförsäljningen och därmed den viktigaste inkörsporten till ett kriminellt liv. Regeringen bör snabbt lämna ett lagförslag baserat på utredningen Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande, som presenterades förra året.

Kraftsamla mot dödsbränder där risken är störst

Dödsbränder Debatt: Kraftsamla där risken är störst

Kraftsamla mot dödsbränder där risken är störst Nu tändas tusen juleljus i våra svenska hem och risken för bränder ökar mångfalt. Varje år sker 24 000 bränder i svenska bostäder och mellan 80 och 90 personer dör. En oproportionellt stor andel av de som förolyckas är äldre eller lever i socialt utsatta områden. Antalet döda […]

datacenter väljer säkerhet från confidence

Datacenter väljer teknisk säkerhet från Confidence

Datacenter väljer teknisk säkerhet från Confidence Confidence tecknar avtal med en av nordens ledande datahallsbyggare, Coromatic AB, om teknisk säkerhet för större tillbyggnad av ett befintligt datacenter i Stockholm. Uppdraget att säkra denna kritiska infrastruktur omfattar inbrottslarm, passersystem, lås och kameraövervakning. Nyinstallationen integreras till det av Confidence tidigare levererade överordnade systemet från tillverkaren Lenel. Arbetet […]

VD´s kommentar till tredje kvartalet 2018

Sammanfattningsvis ger det tredje kvartalet positiva signaler. Försäljning och orderingång visar en kraftig ökning under perioden tillsammans med en efter engångsposter förbättrad underliggande operativ marginal. Våra införda processer för projektstyrning och kontroll har fått genomslag vilket resulterat i att vi efter analys rensat för engångsposter i tre säkerhetsprojekt motsvarande -2,0 MSEK. Vi börjar även planenligt […]

Confidence vinner strategiskt viktig säkerhetsaffär

Strategiskt viktig säkerhetsaffär till Confidence Confidence tecknar avtal med byggbolaget In3prenör AB om större säkerhetsaffär vid om- och tillbyggnad av N-kvarteret inom Karolinska universitetssjukhuset. Installationen utförs i lokaler med en sammanlagd bruttoarea om drygt 16,000 kvm och avser nyinstallation av passage- och larmsystem med integration till befintliga system i närliggande lokaler och fastigheter. Arbetet påbörjas […]

Kameraövervakning Debatt: Bra med kamerabevakning utan tillstånd

Debatt kameraövervakning  Den statliga utredningen Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande (SOU 2018:62) föreslår att polisen och tre andra myndigheter slipper söka tillstånd för att sätta upp kameraövervakning. Det är bra förslag som har stort stöd hos medborgarna och regering och riksdag bör snabbt gör dem till lag.

Jesper Windh affärschef confidence säkerhet

Jesper Windh – Ny affärschef Confidence säkerhet

Ny affärschef till Confidence Security Sweden AB Jesper Windh tillträder rollen som affärschef säkerhet på Confidence från och med den 1 november 2018. Jesper kommer närmast från Siemens där han under 5 år arbetat som account manager med ett totalansvar för större kunder.

Ingram Micro + Confidence brand och säkerhetslösning till fullfillmentcenter

Ingram Micro väljer Confidence för sitt första fullfillmentcenter i Norden

Confidence har tecknat avtal med den globala IT-distributören Ingram Micro om leverans av säkerhets- och brandskyddsystem för deras första nordiska fullfillmentcenter, lokaliserat i Brunna i utkanten av Stockholm. Leveransen till ett värde motsvarande ca. 4,0 MSEK påbörjas under sommaren med slutleverans vid årsskiftet.

Confidence VD Pär Nilsson om säkerhetsbranschen hårda arbete för att inget ska hända

Säkerhetsbranschen och det hårda arbetet för att inget ska hända

Aktivt lugn Confidence VD Pär Nilsson om säkerhetsbranschen och arbetet för att inget ska hända Pär Nilsson tillträdde som VD för Confidence i september 2017 efter att ha varit ekonomidirektör sedan 2015. Confidence grundades 1989 och designar, säljer och underhåller säkerhet- och brandskyddslösningar. Confidence borde vara väl positionerade i säkerhetsbranschen för att ta hand om […]

Mimer väljer Confidence kamerasystem

Confidence kamerasystem till Västerås största bostadsföretag

Confidence har tecknat ett 5-årigt hyres- och funktionsavtal med Västerås största bostadsföretag, Bostads AB Mimer med totalt cirka 11.300 bostäder, om leverans och driftsättning och av nytt CCTV kamerasystem. Avtalet omfattar initialt 94 kameror inklusive service och underhåll samt bevakningstjänster till ett värde över avtalsperioden motsvarande cirka 3,5 MSEK. Kamerasystemet ingår i Bostads AB Mimers […]

Confidence har tecknat avtal om leverans, driftsättning och underhåll av integrerat brandlarmsystem för en globalt ledande aktör inom datacenter.

Ledande datacenter väljer Confidence för större säkerhetsentreprenad

Confidence har tecknat avtal om leverans, driftsättning och underhåll av integrerat brandlarmsystem för en globalt ledande aktör inom datacenter. Totalentreprenaden omfattar ett avancerat brandlarmsystem inklusive grafisk managementplattform för administration, drift och larmhantering i datacentret lokaliserat i Stockholm. Avtalet är en fortsättning på tidigare samarbete och genomförda leveranser av brand- och säkerhetssystem. Arbetet påbörjas snarast med […]

thomas lundin invald i confidence styrelse

Thomas Lundin ny styrelseledamot i Confidence

Vid Confidence International ABs bolagsstämma den 9:e maj, valdes Thomas Lundin in som ny ledamot i styrelsen. Thomas Lundin är idag vd för Enaco Group och har över 15 års erfarenhet som vd från företag som Caverion, G4S och Bravida. Till detta är Thomas även ordförande för Näringslivets Säkerhetsdelegation i Svenskt Näringsliv samt styrelseledamot i […]

Confidence debatterar kritisk infrastruktur

Debatt kritisk infrastruktur: ”Ett blåljusnät måste också skyddas fysiskt”

Debatt kritisk infrastruktur: Sverige planerar att bygga ett nytt kommunikationsnät för våra blåljusmyndigheter polis, ambulans och brandkår. Ett eget nät antas vara säkrare eftersom master, sändare och förbindelser är skilda från de allmänna mobilnäten. Inga andra än betrodda myndigheter ska få använda nätet, vilket ska skydda mot att obehöriga ”hackar” sig in. Genom att nätet […]

VD´s kommentar till fjärde kvartalet 2017

Koncernens intäkter för det fjärde kvartalet 2017 uppgick till 28,6 (34,4) MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om -4,9 (0,1) MSEK. Koncernens resultat före skatt uppgår till -5,2 (-0,1) MSEK och för perioden redovisas ett negativt kassaflöde från den löpande verksamheten om -6,1 (4,3) MSEK.

Dåligt brandskydd för äldre

Debatt: Dåligt brandskydd för äldre

Våra äldre blir allt fler och det normala är numera att bo kvar hemma med hjälp av hemtjänsten. Allt färre bor därför på speciella äldreboenden där det finns regler för brandskydd och personal som kan hjälpa till med evakuering i händelse av brand.

Confidence omorganiserar

Confidence genomför organisationsförändringar

Under hösten har en rad förändringar skett i Confidence organisation. En hel del nya medarbetare har rekryterats, samt i viss mån har även organisationens struktur förändrats. Confidence gör detta för att ytterligare stärka bolagets position som en ledande leverantör av säkerhet.

Mikael Hägglund inspelad under SECTECH 2017

Mikael Hägglund – SECTECH 2017

Mikael Hägglund, Confidence Security Sweden AB om säkerhetssystem som en ny säkerhetsrisk under SECTECH 2017.  Digitalisering av säkerhet Har säkerhetssystemen blivit en ny risk?

Pär Nilsson, VD kommenterar tredje kvartalet 2017

VD´s kommentar till tredje kvartalet 2017

Koncernens intäkter för det tredje kvartalet 2017 uppgick till 27,6 (26,9) MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om -4,3 (0,1) MSEK. Koncernens totalresultat efter skatt uppgår till -4,5 (1,4) MSEK. Det försämrade resultatet beror huvudsakligen på kostnader för avgångsvederlag till tidigare VD, att jämförelseperioden innehåller en skatteintäkt om 1,5 MSEK samt försämrade marginaler inom koncernens båda […]

Confidence om brandskydd av höga hus

Ny Teknik: Kräv brandövningar även i bostadshus

DEBATT. Höghus är i praktiken omöjliga att utrymma annat än inifrån. Det ställer helt andra krav vad gäller brandskyddet, skriver Pär Nilsson, Confidence International.

VD´s kommentarer till andra kvartalet 2017

Koncernens intäkter för det andra kvartalet 2017 uppgick till 35,4 (32.0) MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om 0,0 (0,8) MSEK samt (EBITDA) 0,5 (1,4) MSEK för kvarvarande verksamhet. För perioden redovisas ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten om 2,4 (-1,4) MSEK.

Mats Engström, Confidence på Aftonbladet debatt

Aftonbladet Debatt: Mats Engström: Även svenska höghus kan vara dödsfällor

 ”Även svenska höghus kan vara dödsfällor” Confidence Vd, Mats Engström i debattartikel i Aftonbladet den 12 juli 2017. Den tragiska branden i ett höghus i London aktualiserar diskussionen kring brandskydd och sätter tyvärr fingret på ett antal svåra utmaningar i våra höghusområden.

VLT Debatt: Mats Engström: Återskapa driftvärnet

 ”Totalförsvaret måste fyllas med innehåll” Confidence Vd, Mats Engström i debattartikel i VLT den 29 maj. Den 11 maj gav regeringen i uppdrag åt Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att fortsätta utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret. Samtidigt ger regeringen fyra myndigheter inom transportsektorn i uppdrag att vidareutveckla krisberedskapen och säkerställa robusthet vad gäller bland […]

VD´s kommentarer till första kvartalet 2017

Koncernens intäkter för det första kvartalet 2017 uppgick till 32,9 (29,6) MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om 0,1 (-0,3) MSEK samt EBITDA 0,6 (0,2) MSEK för kvarvarande verksamhet. För perioden redovisas ett negativt kassaflöde från den löpande verksamheten om -4,9 (-2,4) MSEK.

SvD näringsliv Debatt: Mats Engström, ”Samhällskritiska system lämnas oskyddade”

 ”Samhällskritiska system lämnas oskyddade” Confidence Vd, Mats Engström i debattartikel i SvD Näringsliv den 14 maj. 2004 avvecklades driftvärnet, den del av hemvärnet som skulle skydda kritisk infrastruktur. Den som vill sabotera samhällsviktig infrastruktur kan numera göra det tämligen ostörd. I Sverige är det enkelt att vara ”vettvilling”, terrorist, spion eller sabotör, skriver Mats Engström, […]

Ny + nygammal medarbetare till Göteborgsteamet

Vi fortsätter stenhårt att förstärka organisationen, både i Stockholm och i Göteborg. Vi ser en ökad efterfrågan på bolagets tjänster och därför är det extra kul att vi under april har möjlighet att välkomna dessa två skarpa medarbetare. Tidigare under mars, välkomnades fyra nya medarbetare och nu ytterligare två service- och säkerhetstekniker som tillför både spetskunskap och […]

Nu förstärker vi organisationen ytterligare

Under februari och mars välkomnade Confidence ytterligare fyra kompetenta medarbetare till företaget. Mot bakgrund av bolagets ökade affärsvolymer är det positiva resultatet av satsning på nyrekrytering av teknisk personal mycket glädjande. Även ekonomienheten har i syfte att bibehålla en fortsatt hög effektivitet under volymökningen fått en viktig resursförstärkning.

VD´s kommentarer till Bokslutskommuniké 2016

Koncernens intäkter för det fjärde kvartalet 2016 uppgick till 34,4 (32,8) MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om 0,1 (0,6) MSEK för den kvarvarande verksamheten. Koncernens totalresultat före skatt uppgår till -0,1 (0,4) MSEK och för perioden redovisas ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten om 4,3 (0,2) MSEK.

Ytterligare exempel på bristfälligt brandskydd

Läste i VLT i morse om ännu ett exempel på bristfälligt brandskydd i en skola. Blockerade utrymningsvägar och avsaknad av brandlarm skapar risker för framtida tragedier. Utan att ha detaljkunskap om just detta fall, så kan jag dock konstatera att jag vid allt för många många tillfällen ser samma sak i både privata och offentliga […]

Brandlarm i flerbostadshus – Nu!

Tog detta otäcka foto från bilen för 10 min sedan. Ibland blir man påmind om att vi verkligen kan göra skillnad. Att det inte är krav på brandlarm i flerbostadshus är för mig obegripligt.

Säkerhetsspecialisten fortsätter växa – Ny tung trio går till Confidence

Confidence har rekryterat tre mycket erfarna specialister till bolagets eftermarknads- och projektteam. Rekryteringarna ingår i Confidence strategi och satsning på att befästa positionen som säkerhetsspecialisten med fokus på högsta kundnöjdhet.

Debatt: Kraven på brandskydd måste höjas

Debatt: Kraven på brandskydd måste höjas I kampen mot brand är ingen kedja starkare än dess svagaste länk. – Vi behöver strängare regler för larm, kontroll och övningar. Vi står inför december månad, julefridens och familjesammankomsternas månad. Men december är också en månad som i Sverige historiskt tyngs av dyster statistik när det gäller antalet […]

Videointervju: Mats Engström #sitdown

Olle Qvarnström, Finwire.tv, intervjuar Mats Engström, Vd Confidence, på plats hos Bolagets Certified Adviser Erik Penser Bankaktiebolag.

VD´s kommentarer till tredje kvartalet 2016

Koncernens intäkter för det tredje kvartalet 2016 uppgick till 26,9 (24,8) MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om 0,1 (-1,4) MSEK samt (EBITDA) 0,6 (-0,9) MSEK för den kvarvarande verksamheten. Koncernens totalresultat efter skatt uppgår till 1,4 MSEK och för perioden redovisas ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten om 5,8 (-3,8) MSEK.