Brandlarm

Automatiska brandlarm uppkopplade mot räddningstjänsten är i de flesta fall ett krav i allmänna lokaler där många människor befinner sig. Confidence erfarenhet och kompetens kring automatiska brandlarm sträcker sig tillbaka från starten av bolaget. För att få utföra denna typ av leveranser, måste man vara certifierad anläggarfirma, vilket Confidence är.

Aspirerande system

Ett aspirerande detekteringssystem är mycket lämplig att välja i krävande miljöer tex. datorhallar, elverk och kulturbyggnader där en diskret installation krävs, samtidigt som man har krav på tidig detektering av partikelförändringar i luften orsakade av olika typer av rök.

Talat utrymningslarm

Genom ett talat meddelande, för att påkalla utrymning, nås en ökad effekt och en bättre situationsförståelse, än med traditionella larmsystem och en tydlighet i hur utrymning skall genomföras. Även detta är ett krav i vissa typer av lokaler och där kan Confidence erbjuda lösningar för denna typ av behov.