confidence tecknar ramavtal med Swedavia om teknisk säkerhet

Confidence tecknar ramavtal om säkerhet för Swedavia

Ramavtal om teknisk säkerhet för Swedavias flygplatser

Swedavia har tecknat ramavtal med Confidence avseende teknisk säkerhet för flera av sveriges största flygplatser. Bland dessa räknas Arlanda, Landvetter, Bromma samt Umeå, Östersund, Visby och Ronneby Airport. Avtalet som tecknats med totalt tre anbudsgivare löper under fyra år och beställningsvolymen under den sammanlagda avtalstiden uppskattas av Swedavia till cirka 130 MSEK.

Confidence är en av tre (3) partners inkluderade i nämnda ramavtal där Confidence rangordnas som nummer två (2). Avrop från ramavtalet kommer att läggas succesivt baserat på priser och villkor i avtalet och enligt strikt rangordning upp till vissa beloppsgränser, 5000, 2000 och 1000 TSEK beroende på flygplats med direkt förfrågan till högst rangordnade part (1:an), och därefter sker förnyad konkurrensutsättning inom de tre upphandlade parterna i ramavtalet. Den sammanlagda ramavtalstiden är 4 + 4 (option) år med uppskattad total volym för denna period om 130 MSEK.

”Confidence kan inte säga hur stor del av det nyligen tecknade ramavtalet med Swedavia som bedöms tillfalla bolaget. Av den totala ramavtalsvolymen på 130 miljoner kronor kommer Confidence vara med och slåss om en betydande del”, säger vd Pär Nilsson

Avtalet om Installationstjänster av tekniska säkerhetssystem så som Pacom Unison, Sentrion, Bosch kameror och annan CCTV hårdvara och utrustning, ligger helt i linje med Confidence satsningar och kompetensområde. Bolaget har målmedvetet etablerat sig som en ledare genom flera genomförda avancerade säkerhetprojekt, via certifieringar och kompetensutveckling samt tillgänglig kapacitet inom området kritisk infrastruktur. Satsning genererar nu mycket goda affärsmöjligheter.

”Att Swedavia väljer oss som partner i denna upphandling är mycket glädjande. Inte bara för de affärsmöjligheter som nu står framför oss, utan även som bevis för att bolagets satsningar på medarbetarnas kompetens och organisationsstruktur ger goda resultat. Nu ser vi fram mot att få bidra till en än mer effektiv säkerhet på sveriges flygplatser”, säger Pär Nilsson vd på Confidence.

Mer information om Confidence prioriterade kundsegment, produkter och certifieringar

Om Swedavia

Swedavias uppdrag är att äga, driva och utveckla flygplatser. Tillsammans bildar flygplatserna ett nätverk som knyter samman Sveriges regioner, samtidigt som de också är en bro till och från världen utanför. Swedavia äger samtliga flygplatser förutom Ronneby Airport och Luleå Airport, vid vilka Swedavia ansvarar för kommersiell flygtrafik.

Bolaget bildades 2010 och är helägt av svenska staten. Under 2018 reste totalt 42,0 miljoner passagerare till och från Swedavias flygplatser. Läs mer på www.swedavia.se

För ytterligare information:

Pär Nilsson,

Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00

E-post: par.nilsson@confidence.se

Läs mer

Confidence säkerhet NK, Hufvudstaden

Confidence tecknar ramavtal om säkerhet för NK

Confidence tecknar ramavtal om teknisk säkerhet för NK-husen

Confidence framgångar inom avancerad teknisk säkerhet fortsätter. Ramavtal har tecknats med Hufvudstaden AB avseende teknisk säkerhet för sveriges förnämsta varuhus, NK, med varuhus i Stockholm och Göteborg. Avtalet omfattar tekniska arbeten, leverans och driftsättning av bland annat systemet Lenel Onguard, som är byggnadens säkerhetshjärta och överordnade säkerhetssystem. Confidence långa erfarenhet och gedigna certifieringar har varit viktiga komponenter inför tecknande av avtalet.

Ramavtalet med Hufvudstaden avseende NK-husen faller inom Confidence prioriterade målsegment; Fastighet och Publika anläggningar. NK-husen är komplexa säkerhetsobjekt där NK-huset i Stockholm omfattar ca 24.000 kvadratmeter publik shopping och ca 11.000 kvadratmeter kontor, vilket även inkluderar Hufvudstadens huvudkontor. Detta kräver säkerhetsteknisk bredd och spets tillsammans med gedigna certifieringar, kompetens och erfarenhet.

”Ramavtalet är ett bevis på att våra satsningar på spetskompetens och avancerad säkerhetsteknik skapar goda affärsmöjligheter. NK-husen är den objektstyp som vi ser framför oss i vår strävan att ta den ledande rollen som säkerhetsspecialist inom våra prioriterade målsegment. Vi är stolta över det förtroende som Hufvudstaden givit oss tillsammans med möjligheten att göra det vi är bäst på”, säger Pär Nilsson, vd på Confidence.

Om NK

Hufvudstaden AB står som ägare av AB Nordiska Kompaniet, som in sin tur äger NK fastigheterna och varumärket. Våra avdelningar drivs av 110 NK-företagare i Stockholm och 50 NK-företagare i Göteborg. Varuhuset i Stockholm öppnade 1915 och Göteborg etablerades 1971. NK är inte bara Sveriges förnämsta varuhus – i stockholmsfastigheterna finns också drygt 11.000 kvadratmeter kontor mitt i city med närhet till det allra senaste inom shopping. Läs mer på www.hufvudstaden.se

För ytterligare information:

Pär Nilsson,

Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00

E-post: par.nilsson@confidence.se

Läs mer

Datacenter väljer Confidence för teknisk säkerhet

Confidence teknisk säkerhet för datacenter

Datacenter väljer säkerhet från Confidence

En av Europas ledande aktörer inom datacenter väljer Confidence för leverans och driftsättning av integrerat säkerhetssystem för ett nytt större datacenter i Stockholm. Säkerhetsleveransen omfattar initialt inbrottslarm, passagesystem, porttelefoni och kameraövervakning som integreras med varandra. I åtagandet ingår även tjänster för utbildning, service, underhåll och stödtjänster. Arbetet inleds under november 2019, för att färdigställas under våren till ett initialt ordervärde om ca. 8,4 MSEK.

Avtalet är en framgång för Confidence satsning på specialiserade och anpassade säkerhetslösningar för större datacenter och kritisk infrastruktur. Confidence har sedan tidigare ett väl etablerat samarbete med slutkunden och det nya avtalet är en vidareutveckling av en beprövad systemuppbyggnad av högsta säkerhetsklass med ett effektivt och lättarbetat användargränssnitt.

”Satsningen på att ständigt utveckla vår specialistkompetens inom säkerhetslösningar anpassade för datacenter och kritisk infrastruktur är fortsatt mycket framgångsrik. Enligt en rapport från Business Sweden, kan branschens bidrag till Sveriges BNP stiga från 13 miljarder år 2015, till 52 miljarder år 2025. Och antalet arbetstillfällen öka från 7000 till 27 000. Vilket enligt rapporten inkluderar både direkta och indirekta effekter. Vi på Confidence noterar samtidigt att krav och hotbild ständigt förändras vilket kräver ett nära samarbete mellan leverantör och kund för att ligga steget före. Vi är mycket stolta över det fortsatta förtroende vi fått från kunden och avtalet är ett kvitto på vår förmåga att hantera projekt av denna komplexitet och höga krav på skydd inom denna viktiga tillväxtsektor”, säger Pär Nilsson, vd på Confidence.

Satsning på kritisk infrastruktur framgångsrik

Den långsiktiga satsning inom affärssegmentet kritisk infrastruktur och utvecklingen av bolagets spetskompetens och förmågor inom teknisk säkerhet genererar nu resultat i form av vunna affärer. Genomförda effektivitets-höjande åtgärder ger god effekt och bolaget är mycket väl positionerat för att möta den ökande efterfrågan inom samtliga prioriterade målsegment.

För ytterligare information:

Pär Nilsson,

Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00

E-post: par.nilsson@confidence.se

Läs mer

datacenter väljer säkerhet från confidence

Datacenter väljer teknisk säkerhet från Confidence

Datacenter väljer teknisk säkerhet från Confidence

Confidence tecknar avtal med en av nordens ledande datahallsbyggare, Coromatic AB, om teknisk säkerhet för större tillbyggnad av ett befintligt datacenter i Stockholm. Uppdraget att säkra denna kritiska infrastruktur omfattar inbrottslarm, passersystem, lås och kameraövervakning. Nyinstallationen integreras till det av Confidence tidigare levererade överordnade systemet från tillverkaren Lenel. Arbetet påbörjas omgående med slutleverans under april 2019. Läs mer

Ingram Micro + Confidence brand och säkerhetslösning till fullfillmentcenter

Ingram Micro väljer Confidence för sitt första fullfillmentcenter i Norden

Confidence har tecknat avtal med den globala IT-distributören Ingram Micro om leverans av säkerhets- och brandskyddsystem för deras första nordiska fullfillmentcenter, lokaliserat i Brunna i utkanten av Stockholm. Leveransen till ett värde motsvarande ca. 4,0 MSEK påbörjas under sommaren med slutleverans vid årsskiftet. Läs mer

Mikael Hägglund inspelad under SECTECH 2017

Mikael Hägglund – SECTECH 2017

Mikael Hägglund, Confidence Security Sweden AB om säkerhetssystem som en ny säkerhetsrisk under SECTECH 2017. 

Digitalisering av säkerhet
Har säkerhetssystemen blivit en ny risk?
Läs mer