SvD näringsliv Debatt: Mats Engström, ”Samhällskritiska system lämnas oskyddade”

 ”Samhällskritiska system lämnas oskyddade”

Confidence Vd, Mats Engström i debattartikel i SvD Näringsliv den 14 maj.

2004 avvecklades driftvärnet, den del av hemvärnet som skulle skydda kritisk infrastruktur. Den som vill sabotera samhällsviktig infrastruktur kan numera göra det tämligen ostörd. I Sverige är det enkelt att vara ”vettvilling”, terrorist, spion eller sabotör, skriver Mats Engström, vd Confidence International. 

Läs hela debattartikeln här i bloggen eller direkt på SvD Näringsliv

Läs mer

Ny + nygammal medarbetare till Göteborgsteamet

Vi fortsätter stenhårt att förstärka organisationen, både i Stockholm och i Göteborg. Vi ser en ökad efterfrågan på bolagets tjänster och därför är det extra kul att vi under april har möjlighet att välkomna dessa två skarpa medarbetare. Tidigare under mars, välkomnades fyra nya medarbetare och nu ytterligare två service- och säkerhetstekniker som tillför både spetskunskap och lång erfarenhet till utförandeorganisationen. Läs mer

Nu förstärker vi organisationen ytterligare

Under februari och mars välkomnade Confidence ytterligare fyra kompetenta medarbetare till företaget. Mot bakgrund av bolagets ökade affärsvolymer är det positiva resultatet av satsning på nyrekrytering av teknisk personal mycket glädjande. Även ekonomienheten har i syfte att bibehålla en fortsatt hög effektivitet under volymökningen fått en viktig resursförstärkning. Läs mer

VD´s kommentarer till Bokslutskommuniké 2016

Koncernens intäkter för det fjärde kvartalet 2016 uppgick till 34,4 (32,8) MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om 0,1 (0,6) MSEK för den kvarvarande verksamheten. Koncernens totalresultat före skatt uppgår till -0,1 (0,4) MSEK och för perioden redovisas ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten om 4,3 (0,2) MSEK. Läs mer

Säkerhetsspecialisten fortsätter växa – Ny tung trio går till Confidence

Confidence har rekryterat tre mycket erfarna specialister till bolagets eftermarknads- och projektteam. Rekryteringarna ingår i Confidence strategi och satsning på att befästa positionen som säkerhetsspecialisten med fokus på högsta kundnöjdhet. Läs mer

Debatt: Kraven på brandskydd måste höjas

Debatt: Kraven på brandskydd måste höjas

I kampen mot brand är ingen kedja starkare än dess svagaste länk.

– Vi behöver strängare regler för larm, kontroll och övningar.

Vi står inför december månad, julefridens och familjesammankomsternas månad. Men december är också en månad som i Sverige historiskt tyngs av dyster statistik när det gäller antalet människor som omkommer i bränder. Detta sätter brandskyddet på prov. Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk. För att utveckla ett fortsatt starkt brandskydd krävs skärpta regler för rätt larm, rätt installation såväl som rätt underhåll och regelbundna brandövningar. Läs mer

Videointervju: Mats Engström #sitdown

Olle Qvarnström, Finwire.tv, intervjuar Mats Engström, Vd Confidence, på plats hos Bolagets Certified Adviser Erik Penser Bankaktiebolag.

VD´s kommentarer till tredje kvartalet 2016

Koncernens intäkter för det tredje kvartalet 2016 uppgick till 26,9 (24,8) MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om 0,1 (-1,4) MSEK samt (EBITDA) 0,6 (-0,9) MSEK för den kvarvarande verksamheten. Koncernens totalresultat efter skatt uppgår till 1,4 MSEK och för perioden redovisas ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten om 5,8 (-3,8) MSEK. Läs mer