Finansiella rapporter

Kvartalsrapport andra kvartalet 2020, Confidence International AB

Halvårsrapport 2020, Confidence International AB
Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-juni 2020

KVARTALSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2020, CONFIDENCE INTERNATIONAL AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-mars 2020

CONFIDENCE INTERNATIONAL AB (PUBL,) - ÅRSREDOVISNING 2019

Årsredovisningen kan läsas i bifogad PDF-fil, eller rekvireras som utskrift från:

Bokslutskommuniké 2019

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari - december 2019

Kvartalsrapport tredje kvartalet 2019, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari - september 2019

Kvartalsrapport andra kvartalet 2019, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-juni 2019

Kvartalsrapport första kvartalet 2019, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-mars 2019

Confidence International AB (publ,) - Årsredovisning 2018

Årsredovisningen kan läsas i bifogad PDF-fil, eller rekvireras som utskrift från:

Bokslutskommuniké 2018

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-december 2018.

Kvartalsrapport tredje kvartalet 2018, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-september 2018

Kvartalsrapport andra kvartalet 2018, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-juni 2018.

Kvartalsrapport första kvartalet 2018, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-mars 2018

Kvartalsrapport första kvartalet 2018, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-mars 2018

Confidence International AB (publ,) - Årsredovisning 2017

Årsredovisningen kan läsas i bifogad PDF-fil, eller rekvireras som utskrift från:

Bokslutskommuniké 2017

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-december 2017

Kvartalsrapport tredje kvartalet 2017

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-september 2017

Kvartalsrapport andra kvartalet 2017, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-juni 2017.

Kvartalsrapport första kvartalet 2017, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-mars 2017

Confidence International AB (publ,) - Årsredovisning 2016

Årsredovisningen kan läsas i bifogad PDF-fil, eller rekvireras som utskrift från:

Bokslutskommuniké 2016

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-december 2016

Kvartalsrapport tredje kvartalet 2016, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-september 2016

Kvartalsrapport Q2 2016, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-juni 2016

Kvartalsrapport Q1 2016, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-mars 2016

Confidence International AB (publ,) - Årsredovisning 2015

Årsredovisningen kan läsas i bifogad PDF-fil, eller rekvireras som utskrift från:

Bokslutskommuniké 2015

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-december 2015

Kvartalsrapport Q3 2015, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande delårsrapport för perioden januari-september 2015

Kvartalsrapport Q2 2015, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande delårsrapport för perioden januari-juni 2015