Finansiella rapporter

KVARTALSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2020, CONFIDENCE INTERNATIONAL AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-mars 2020

CONFIDENCE INTERNATIONAL AB (PUBL,) - ÅRSREDOVISNING 2019

Årsredovisningen kan läsas i bifogad PDF-fil, eller rekvireras som utskrift från:

Bokslutskommuniké 2019

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari - december 2019

Kvartalsrapport tredje kvartalet 2019, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari - september 2019

Kvartalsrapport andra kvartalet 2019, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-juni 2019

Kvartalsrapport första kvartalet 2019, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-mars 2019

Confidence International AB (publ,) - Årsredovisning 2018

Årsredovisningen kan läsas i bifogad PDF-fil, eller rekvireras som utskrift från:

Bokslutskommuniké 2018

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-december 2018.

Kvartalsrapport tredje kvartalet 2018, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-september 2018

Kvartalsrapport andra kvartalet 2018, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-juni 2018.

Kvartalsrapport första kvartalet 2018, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-mars 2018

Kvartalsrapport första kvartalet 2018, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-mars 2018

Confidence International AB (publ,) - Årsredovisning 2017

Årsredovisningen kan läsas i bifogad PDF-fil, eller rekvireras som utskrift från:

Bokslutskommuniké 2017

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-december 2017

Kvartalsrapport tredje kvartalet 2017

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-september 2017

Kvartalsrapport andra kvartalet 2017, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-juni 2017.

Kvartalsrapport första kvartalet 2017, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-mars 2017

Confidence International AB (publ,) - Årsredovisning 2016

Årsredovisningen kan läsas i bifogad PDF-fil, eller rekvireras som utskrift från:

Bokslutskommuniké 2016

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-december 2016

Kvartalsrapport tredje kvartalet 2016, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-september 2016

Kvartalsrapport Q2 2016, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-juni 2016

Kvartalsrapport Q1 2016, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-mars 2016

Confidence International AB (publ,) - Årsredovisning 2015

Årsredovisningen kan läsas i bifogad PDF-fil, eller rekvireras som utskrift från:

Bokslutskommuniké 2015

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-december 2015

Kvartalsrapport Q3 2015, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande delårsrapport för perioden januari-september 2015

Kvartalsrapport Q2 2015, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande delårsrapport för perioden januari-juni 2015