Samtliga nyheter

Confidence brandskyddar nytt datacenter till värde 12 MSEK

Confidence framgångar inom teknisk säkerhet och brandskydd för datacenter fortsätter. Avtal av strategisk vikt har tecknats med en av Europas ledande aktörer inom datacenter*, om leverans av tekniskt brandskydd för ett större, nyetablerat, datacenter i Gävleborgs län. Den första, avtalade, delen av det nybyggda datacentret omfattar 2700 kvm som förses med en total brandsäkerhetslösning. Avtalet…

Confidence etablerar ny tjänst – Roger Eriksson in som Senior Security Advisor

Confidence tecknar samarbetsavtal med Roger Eriksson, en av landets mest erfarna och respekterade säkerhetschefer och säkerhetsrådgivare. Som ett resultat av Bolagets framgångar inom säkerhetslösningar för kritisk infrastruktur och datacenter och som svar på efterfrågan, etablerar nu Confidence en rådgivande tjänst som Senior Security Advisor. Syftet är att tidigt i större och krävande säkerhetsprojekt ta en…

Confidence levererar kamerasystem till Vattenfall Eldistribution

Confidence och Vattenfall Eldistribution tecknar avtal om leverans av CCTV kamerasystem. Avtalet avser uppgradering för totalt nio anläggningar. Leveransen omfattar hård- och mjukvara inklusive servrar, programmering, konfiguration och dokumentation. Totalt värde beräknas till 3,4 MSEK varav ca. 30 procent avser service- och underhållsavtal över 5 år.

KVARTALSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2020, CONFIDENCE INTERNATIONAL AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-mars 2020

CONFIDENCE INTERNATIONAL AB (PUBL,) - ÅRSREDOVISNING 2019

Årsredovisningen kan läsas i bifogad PDF-fil, eller rekvireras som utskrift från:

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CONFIDENCE INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Confidence International AB (publ), org. nr. 556291-7442 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt:               Torsdagen den 11 juni 2020, klockan 14.00. Plats:                      Confidence International AB (publ), Esplanaden 3 B, 172 67, Sundbyberg.

Från turnaround mot tillväxt - Mikael Pettersson utses till ny VD i Confidence International

Efter en genomförd turnaround av verksamheten under ledning av VD Pär Nilsson, är det dags att förflytta Confidence International in i en tydlig och strategisk tillväxtfas.

Confidence säkrar skyddsklassad kritisk infrastruktur till värde 5,1 MSEK

Confidence säkrar skyddsklassad kritisk infrastruktur till värde 5,1 MSEK
Confidence har tecknat ytterligare ett strategiskt viktigt avtal om leverans av komplett säkerhetslösning för ett större skyddsklassat objekt. Det nya avtalet, i huvudsak likvärdigt med avtalet som meddelades den 28/2-2020, omfattar yttre skalskydd, inbrottslarm, passersystem, kamera-övervakning och brandlarm. Kunden är en del av en världsledande internationell koncern inom bland annat elektrifieringsprodukter och elnät och inom…

Confidence förlänger avtalstiden för ökad rörelsekredit

Bolagets styrelse har i samråd med kreditgivaren beslutat att förlänga avtalstiden för den temporärt utökade rörelsekrediten med Erik Penser Bank om totalt 7 MSEK med ytterligare ett år. Beslutet är fattat för att på bästa sätt fortsatt understödja den positiva underliggande utvecklingen i bolaget och mot bakgrund av det rådande omvärldsläget.

Confidence International AB senarelägger årsstämman och offentliggörandet av årsredovisningen

Styrelsen i Confidence International AB har beslutat att senarelägga årsstämman till torsdagen den 11 juni 2020. Årsredovisningen offentliggörs via pressmeddelande och på bolagets hemsida senast den 13 maj 2020.

Bokslutskommuniké 2019

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari - december 2019

Teknisk säkerhet och brandskydd av skyddsklassad kritisk infrastruktur till värde 4,8 MSEK

Confidence har tecknat avtal om leverans av komplett säkerhetslösning för ett större skyddsklassat objekt. Den avtalade lösningen omfattar yttre skalskydd, inbrottslarm, passersystem, kameraövervakning och brandlarm. Lösningen är initialt lokal, men samtliga system förbereds för integration för central yttre styrning och kontroll. Den för Confidence nya kunden är en del av en världsledande internationell koncern inom…

Kriminalvården och Confidence tecknar ramavtal inom brand- och säkerhetsteknik

Confidence teknisk säkerhet för kriminalvarden
Kriminalvården tecknar ramavtal med Confidence avseende teknisk säkerhet och brandskydd. Ramavtalet, som saknar kontrakterat ordervärde, omfattar installation av säkerhetstekniska telesystem på Kriminalvårdens anläggningar i hela landet. Avtalet avser nyproduktion, renoveringar, kompletteringar, uppgraderingar av säkerhetstekniska telesystem inom anstalt, häkte och frivård. Antalet avtalspartner till kriminalvården inom detta område är totalt åtta (8) st.

Förtydligande: Swedavia väljer Confidence som ramavtalspartner för installationstjänster av tekniska säkerhetssystem

Förtydligandet avser omfattning och förfarande vid eventuella avrop från ramavtalet med Swedavia i det pressmeddelande som Confidence offentliggjordes 2019-12-30, 08.30 CET.

Svedavia väljer Confidence som ramavtalspartner för installationstjänster av tekniska säkerhetssystem

Svedavia har tecknat ramavtal med Confidence avseende teknisk säkerhet för flera av sveriges största flygplatser. Bland dessa räknas Arlanda, Landvetter, Bromma samt Umeå, Östersund, Visby och Ronneby Airport. Avtalet som tecknats med totalt tre anbudsgivare löper under fyra år och beställningsvolymen under den sammanlagda avtalstiden uppskattas av Svedavia till cirka 130 MSEK

Confidence tecknar ramavtal om teknisk säkerhet för NK-husen

Confidence framgångar inom avancerad teknisk säkerhet fortsätter. Ramavtal har tecknats med Hufvudstaden AB avseende teknisk säkerhet för sveriges förnämsta varuhus, NK, med varuhus i Stockholm och Göteborg. Avtalet omfattar tekniska arbeten, leverans och driftsättning av bland annat systemet Lenel Onguard, som är byggnadens säkerhetshjärta och överordnade säkerhetssystem. Confidence långa erfarenhet och gedigna certifieringar har varit…

Kvartalsrapport tredje kvartalet 2019, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari - september 2019

Ledande aktör inom datacenter väljer Confidence för teknisk säkerhet

En av Europas ledande aktörer inom datacenter väljer Confidence för leverans och driftsättning av integrerat säkerhetssystem för ett nytt större datacenter i Stockholm. Säkerhetsleveransen omfattar initialt inbrottslarm, passagesystem, porttelefoni och kameraövervakning som integreras med varandra. I åtagandet ingår även tjänster för utbildning, service, underhåll och stödtjänster. Arbetet inleds under november 2019, för att färdigställas under…

Confidence positiva tillväxtfas understöds genom ökad rörelsekredit

Bolagets styrelse har beslutat att ingå avtal om en temporärt utökad rörelsekredit med Erik Penser Bank om totalt 7 MSEK för att understödja den starka försäljningstillväxten och positiva utvecklingen i bolaget.

Kvartalsrapport andra kvartalet 2019, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-juni 2019