Samtliga nyheter

Ny affärschef till Confidence Security Sweden AB

Jesper Windh tillträder rollen som affärschef säkerhet på Confidence från och med den 1 november 2018. Jesper kommer närmast från Siemens där han under 5 år arbetat som account manager med ett totalansvar för större kunder.

Kvartalsrapport andra kvartalet 2018, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-juni 2018.

Ingram Micro väljer Confidence för sitt första fullfillmentcenter i Norden

Confidence har tecknat avtal med den globala IT-distributören Ingram Micro om leverans av säkerhets- och brandskyddsystem för deras första nordiska fullfillmentcenter, lokaliserat i Brunna i utkanten av Stockholm. Leveransen till ett värde motsvarande ca. 4,0 MSEK påbörjas under sommaren med slutleverans vid årsskiftet.

Riktad emission av aktier i Confidence International AB

I enlighet med beslut på bolagsstämman den 9 maj 2018 har Confidence International AB (”Bolaget” eller ”Confidence”) genomfört en riktad emission av aktier till nyckelpersoner inom koncernen. Totalt har 3 933 334 aktier tecknats. Teckningskurs i emissionen är 15 öre per aktie.

Västerås största bostadsföretag väljer Confidence för ökad trygghet

Confidence har tecknat ett 5-årigt hyres- och funktionsavtal med Västerås största bostadsföretag, Bostads AB Mimer med totalt cirka 11.300 bostäder, om leverans och driftsättning och av nytt CCTV kamerasystem. Avtalet omfattar initialt 94 kameror inklusive service och underhåll samt bevakningstjänster till ett värde över avtalsperioden motsvarande cirka 3,5 MSEK. Kamerasystemet ingår i Bostads AB Mimers…

Utfall i Confidence Internationals nyemission

Styrelsen för Confidence International AB (publ) (”Confidence” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den fullt garanterade nyemissionen av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av bolagsstämma den 9 maj 2018 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden för Företrädesemission löpte ut den 11 juni 2018 och det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till 83,5 procent med…

Ledande datacenter väljer Confidence för större säkerhetsentreprenad

Confidence har tecknat avtal om leverans, driftsättning och underhåll av integrerat brandlarmsystem för en globalt ledande aktör inom datacenter. Totalentreprenaden omfattar ett avancerat brandlarmsystem inklusive grafisk managementplattform för administration, drift och larmhantering i datacentret lokaliserat i Stockholm. Avtalet är en fortsättning på tidigare samarbete och genomförda leveranser av brand- och säkerhetssystem. Arbetet påbörjas snarast med…

Confidence offentliggör prospekt

Confidence International AB (publ) offentliggör prospekt för beslutad företrädesemission.

Kvartalsrapport första kvartalet 2018, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-mars 2018

Kvartalsrapport första kvartalet 2018, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-mars 2018

Thomas Lundin ny styrelseledamot i Confidence

Vid dagens bolagsstämma i Confidence International AB valdes Thomas Lundin in som ny ledamot i styrelsen. Thomas Lundin är idag vd för Enaco Group och har över 15 års erfarenhet som vd från företag som Caverion, G4S och Bravida. Till detta är Thomas även ordförande för Näringslivets Säkerhetsdelegation i Svenskt Näringsliv samt styrelseledamot i Stöldskyddsföreningen.

Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, rapporterar från årsstämma 2018-05-09

Väsentliga beslut som fattades på årsstämman:

Confidence International AB (publ,) - Årsredovisning 2017

Årsredovisningen kan läsas i bifogad PDF-fil, eller rekvireras som utskrift från:

Skrivrättelse: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CONFIDENCE INTERNATIONAL AB (PUBL)

Skrivrättelsen avser felaktig veckodag för årsstämma - Korrekt dag är enligt nedan ONSDAGEN den 9 maj. Aktieägarna i Confidence International AB (publ), org. nr. 556291-7442 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Onsdagen den 9 maj 2018, klockan 14.00. Plats: Confidence International AB (publ), Esplanaden 3 B, 172 67, Sundbyberg.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CONFIDENCE INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Confidence International AB (publ), org. nr. 556291-7442 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 9 maj 2018, klockan 14.00. Plats: Confidence International AB (publ), Esplanaden 3 B, 172 67, Sundbyberg.

Finansiell förstärkning för Confidence International

Styrelsen i Confidence International AB har för avsikt att inför ordinarie bolagsstämma lämna förslag till stämman att fatta beslut om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Målet är att tillföra bolaget 17,7 MSEK före emissionskostnader. 

Bokslutskommuniké 2017

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-december 2017

Ny CFO på Confidence International AB

Anna Tjernell tillträder rollen som tillförordnad CFO på Confidence från och med den 12 december 2017. Anna som ansluter till bolagets ledningsgrupp, kommer närmast från Swedeltaco samt MIPS AB (publ), där hon haft rollen som CFO. 

Kvartalsrapport tredje kvartalet 2017

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-september 2017

Ny försäljningschef på Confidence

Mikael Pettersson tillträder som ny försäljningschef för Confidence och ingår därmed i bolagets företagsledning. Mikael kommer närmast från Caverion, där han haft rollen som affärsområdeschef. Mikael tillträder posten som försäljningschef den 1 februari 2018.