TEAM CONFIDENCE

I samband med förvärvet av LEVEL etablerar koncernen, som pro forma 2020 omsatte 270,6 mkr med 262 medarbetare, en ny operationell modell med inledningsvis tre operativa divisioner.   

KONCERNLEDNING

Gerth Svensson

Gerth Svensson

Styrelseordförande

Ordförande i Confidence International AB sedan 2015. Konsult med fokus på management consulting, interim management och styrelseuppdrag. Tidigare ledande affärsbefattningar och styrelseuppdrag inom SEB samt har varit verksam i såväl Sverige som USA inom revisions- och konsultfirman Andersen.

Mikael Pettersson

Mikael Pettersson

CEO

Över 15 års erfarenhet från ledande befattningar i branschen. Tidigare befattningar inkluderar bl a affärsområdeschef för brandskydd hos Niscayah, försäljningsdirektör för Tunstall samt CEO i Niscayah och AGIS Fire & Security. Tidigare Business Area Manager i Caverion Sweden AB och CEO i Hoist Energy AB.

Jesper Arkinger

Jesper Arkinger

CCO

Snart 20 år i säkerhetsbranschen i ledande befattningar såväl som beställare och som leverantör. Universitetsutbildad i Security Management & Computer Science i Australien. Innan klivet ut som entreprenör, global säkerhetschef på Spotify, Security advisor på Saab, säkerhetschef i Kriminalvården mm.

Mikael Behm

Mikael Behm

CFO

Tidigare bl.a verkat som CFO i kommunikations-företagen Miltton Group och House of Friends samt haft flera chefsbefattningar inom såväl industri och private equity som inom management consulting.

Anna Abelt

Anna Abelt

CHRO

Mångårig erfarenhet från ledande HR befattningar i bolag inriktade på kritisk infrastruktur. Närmast från rollen som HR chef i NVBS koncernen, men har även erfarenhet från branscher såsom Säkerhet, IT och Hospitality

OPERATIONELLA DIVISIONER

Jeanette Lesslie Wikström

Jeanette Lesslie Wikström

Head of Division Advisory

Mångårig erfarenhet av ledande befattningar inom näringslivet och säkerhetsbranschen. Närmast från rollen som vd för säkerhetsföretaget 2Secure AB och dessförinnan som Chef för Verksamhetsskydd på Swedavia och bolagets 10 flygplatser. Är med 17 år som Säkerhetschef på Grand Hôtel i Stockholm van att leverera trygghet för kunder med höga krav på säkerhet.

Mikael Pettersson

Mikael Pettersson

Head of Division Technology

Över 15 års erfarenhet från ledande befattningar i branschen. Tidigare befattningar inkluderar bl a affärsområdeschef för brandskydd hos Niscayah, försäljningsdirektör för Tunstall samt CEO i Niscayah och AGIS Fire & Security. Tidigare Business Area Manager i Caverion Sweden AB och CEO i Hoist Energy AB.

Josef Darbo

Josef Darbo

Head of Division Operations

Nära 18 års erfarenhet av säkerhetsbranschen och har gjort allt från att jobba operativt till att de senaste 10 åren arbetat som chef och ledare. Tidigare roller är Teknikchef på G4S, Regionchef på Avarn Security och nu senast, VD för Level Security.

PRESSMEDDELANDE 2021-05-10

Confidence utvecklar den operationella modellen och etablerar ny ledningsorganisation efter förvärvet av Nordic LEVEL Services Group

Stockholm 10 maj, 2021 ­– I samband med förvärvet av Nordic LEVEL Services Group AB (LEVEL), införs omgående en ny operationell modell och ledningsstruktur i koncernen med tre operativa divisioner och förstärkt support på stabsnivå. Styrelseordföranden i Confidence International AB Gerth Svensson, tar med omedelbar verkan rollen som operativ styrelseordförande fram till dess ny koncernchef är tillsatt för att leda den nya verksamheten.

Gerth Svenssons uppgift som operativ styrelseordförande blir att bistå Confidence nuvarande VD och koncernchef Mikael Pettersson under det viktiga integrationsarbetet i samband med förvärvet av LEVEL. Förstärkningen ger koncernledning och ledningsgrupp i den operativa verksamheten ett värdefullt tillskott under det viktiga integrationsarbetet som nu påbörjats.

I samband med förvärvet av LEVEL etablerar koncernen, som pro forma 2020 omsatte 270,6 mkr med 262 medarbetare, en ny operationell modell med inledningsvis tre operativa divisioner.   

Security Advisory

  • Jeanette Lesslie Wikström, erhåller rollen som Head of Division Advisory, och har tidigare verkat som VD & delägare i Nordic LEVEL Facility Services AB och före det som VD för 2Secure
  • Pro forma 2020 omsatte divisionen 28,2 mkr och har 31 anställda.

Security Technology

  • Nuvarande VD Mikael Pettersson, erhåller rollen som Head of Division Technology. Mikael har tidigare bla verkat som CEO i Niscayah och AGIS Fire & Security.
  • Pro forma 2020 omsatte divisionen 112,4 mkr och har 65 anställda.

 Security Operations

  • Josef Darbo, erhåller rollen som Head of Division Operations, och har tidigare verkat som VD/CEO Nordic Level Security AB och före det 18 år som regionchef på Avarn Security Sverige.
  • Pro forma 2020 omsatte divisionen 130,0 mkr och har 162 anställda.

I den nya koncernledningen ingår även:

Anna Abelt som CHRO (Chief Human Resources Officer) och kommer att leda det prioriterade arbetet med att utveckla och stärka företagskultur och värderingar. Anna har tidigare verkat som HR-chef för NVBS-koncernen.

Jesper Arkinger som CCO (Chief Commercial Officer) med ansvar för tillväxt, strategier och utveckling av kundupplevelse. Jesper är en av grundarna av LEVEL och var tidigare global säkerhetschef för Spotify.

Mikael Behm kvarstår som CFO för koncernen. Mikael har tidigare bla verkat som CFO i kommunikationsföretagen Miltton Group och House of Friends samt haft flera chefsbefattningar inom såväl industri och private equity som inom management consulting.

Den nya koncernledningen och den nya operationella modellen blir nyckelfaktorer i koncernens plan och målsättning för tillväxt och lönsamhet. Koncernens tillväxt ska, enligt tidigare pressmeddelande, ske under lönsamhet genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv och på 5 års sikt nå en omsättning på minst 1 miljard SEK med ett långsiktigt lönsamhetsmål om 10 procents rörelsemarginal (EBIT).

För ytterligare information:

Gerth Svensson,

Styrelseordförande

Tel 08 620 82 00

© Copyright - Confidence International AB (publ.)