Confidence på Fastighetsmässan Göteborg 6-7 september

Välkommen att besöka Confidence på Fastighetsmässan i Göteborg, monter C05:14. Bland annat demonstreras Confidence SBA Digital där all brandskyddsinformation samlas på ett ställe och säkerställer att inget förbigås eller lämnas utan åtgärd i det så viktiga säkerhetsarbetet – snabbt och enkelt. Nytt är även vår nya revolutionerande släckspray, speciellt framtagen för bränder i litiumbatterier.

 

Ett nytt släckmedel för bränder i litiumbatterier.

Lith-EX är speciellt framtagen för att bekämpa litiumbatteri bränder av begränsad storlek. Sådana batterier är ofta förekommande i personliga elektroniska enheter som t.ex. mobiltelefoner, surfplattor, RC-produkter etc.

Lith-EX är idealiska för hem, hotellrum, fordon, kollektiva och offentliga transportmedel, flyg, båtar, husvagnar, husbilar och vid särskilda brandprocesser som måste bekämpas i ett tidigt skede, innan de utvecklas till full brand.

Placeras och används med fördel på platser där risken för litiumbatteribränder är större, till exempel där batterier laddas och lagras – för distribution, i insamlingsbehållare, på batteriåtervinningsplatser, offentliga inrättningar, laddningsstationer och många andra platser.

I brandsläckarna används ett miljövänligt släckmedel, AVD, som tillverkas av naturligt förekommande vermikulit. Som drivgas används kväve.

Läs mer om Lith-EX i produktbladet

Confidence SBA Digital

Full digital kontroll på det Systematiska Brandskyddsarbetet

Nu lanserar Confidence ett nytt digitalt verktyg som förenklar och effektiviserar ditt systematiska brandskyddsarbete.

Med Confidence SBA Digital, får ni snabbt och enkelt överblick och kan uppdatera och redovisa statusen för ert viktiga brandskyddsarbete. I Confidence SBA Digital samlas all information på ett ställe och säkerställer att inget förbigås eller lämnas utan åtgärd – snabbt och enkelt.

Det webbaserade SBA-systemet skickar automatiska påminnelser när och hur egenkontroller ska genomföras av de brandtekniska installationerna och om att överblicka brandskyddsorganisationen – i ett intervall som ni själva beslutar om. I verktyget finns tydliga instruktioner för hur kontrollerna ska genomföras och ni kan på ett enkelt och lätthanterligt sätt registrera och rapportera avvikelser. Väsentlig information tas enkelt fram i rapporter såsom; statusrapport, inventarierapport och avvikelserapport. I systemet genereras även en skriftlig redogörelse över brandskyddet som uppfyller kraven som ställs på dig som nyttjare och fastighetsägare.

Läs mer: Hämta produktblad Confidence SBA digital

 

Mats Engström

VD, Confidence International AB (publ.)

Direkt: +46 (0)765 00 50 08
E-post: mats.engstrom@confidence.se