Confidence vinner strategiskt viktig säkerhetsaffär

Strategiskt viktig säkerhetsaffär till Confidence

Confidence tecknar avtal med byggbolaget In3prenör AB om större säkerhetsaffär vid om- och tillbyggnad av N-kvarteret inom Karolinska universitetssjukhuset. Installationen utförs i lokaler med en sammanlagd bruttoarea om drygt 16,000 kvm och avser nyinstallation av passage- och larmsystem med integration till befintliga system i närliggande lokaler och fastigheter. Arbetet påbörjas omgående med slutleverans i mars 2019.

Avtalet har tecknats i konkurrens och framgången är till del en följd av tidigare installations- och integrationsprojekt i känslig publik miljö. Systemlösningen för N-kvarteret inom Karolinska universitetssjukhuset baseras på Unison hård- och mjukvara där drygt 20 centralenheter för inbrottslarm och inpassering integreras med varandra samt med befintlig utrustning i närliggande lokaler och fastigheter.

Confidence var mycket tillmötesgående under anbudsskedet och kunde erbjuda en kostnadseffektiv lösning. Som beställare är det alltid en trygghet att välja en leverantör som är en certifierad specialist inom området och jag ser fram emot samarbetet, säger Jens Lindgren på In3prenör AB.

Vi är stolta över det förtroende vi fått. Uppdraget ligger helt i linje med våra strategiska satsningar inom målgruppen fastighet och, som i detta fall, där fastighet och verksamhet även faller inom segmentet kritisk infrastruktur. Avtalet ger oss en bekräftelse på att våra kunder uppskattar våra ansträngningar att vara den rätta partnern i krävande uppdrag som detta, säger Pär Nilsson, vd på Confidence.

Pär Nilsson

Vd, Confidence