Confidence har tecknat avtal om leverans, driftsättning och underhåll av integrerat brandlarmsystem för en globalt ledande aktör inom datacenter.

Ledande datacenter väljer Confidence för större säkerhetsentreprenad

Confidence har tecknat avtal om leverans, driftsättning och underhåll av integrerat brandlarmsystem för en globalt ledande aktör inom datacenter. Totalentreprenaden omfattar ett avancerat brandlarmsystem inklusive grafisk managementplattform för administration, drift och larmhantering i datacentret lokaliserat i Stockholm. Avtalet är en fortsättning på tidigare samarbete och genomförda leveranser av brand- och säkerhetssystem. Arbetet påbörjas snarast med slutleverans årsskiftet 2018/2019.

Avtalet är ytterligare en framgång i Confidence satsning att befästa positionen som ledande säkerhetsspecialist för krävande verksamheter inom IT och kritisk infrastruktur. Totalentreprenaden omfattar i huvudsak komponenter från Notifier by Honeywell och inkluderar bland annat adresserbart brandlarmsystem och ett aspirationssystem för detektering i datahallarna. I leveransen ingår en avancerad grafisk managementplattform för administration, drift, larmhantering och integration. I åtagandet ingår även utökade tjänster för utbildning, service, underhåll och stöd.

Vi är mycket glada över det fortsatta förtroende vi fått från kunden för deras utökade satsning på den svenska och nordiska marknaden. Med en organisation och specialistkompetens anpassad för komplexa systemlösningar inom kritisk infrastruktur och större datacenter kan vi erbjuda systemfunktionalitet och en kostnadsbild som är attraktiv för våra kunder. Lång erfarenhet från tidigare projekt säkerställer samtidigt vår förmåga att leverera och underhålla system och funktioner med högsta effektivitet, säger Pär Nilsson vd på Confidence.

Det nya brandlarmsystemet kompletterar och integrerar Confidence tidigare levererade brandlarm och integrerade säkerhetssystem bestående av inbrottslarm, passerkontroll och kamerasystem. Till detta integreras även befintligt externt släcksystem vilket ytterligare underlättar och effektiviserar drift och administration.

För ytterligare information kontakta:

Pär Nilsson
VD, Confidence International AB (publ.)

E-post: par.nilsson@confidence.se
Telefon: +46(0)8-620 82 00

Bifogat pressmeddelande