datacenter väljer säkerhet från confidence

Datacenter väljer teknisk säkerhet från Confidence

Datacenter väljer teknisk säkerhet från Confidence

Confidence tecknar avtal med en av nordens ledande datahallsbyggare, Coromatic AB, om teknisk säkerhet för större tillbyggnad av ett befintligt datacenter i Stockholm. Uppdraget att säkra denna kritiska infrastruktur omfattar inbrottslarm, passersystem, lås och kameraövervakning. Nyinstallationen integreras till det av Confidence tidigare levererade överordnade systemet från tillverkaren Lenel. Arbetet påbörjas omgående med slutleverans under april 2019.

Med detta avtal fortsätter framgångarna för Confidence strategiska satsning inom säkring av datacenter. Datacenter av denna dignitet faller under bolagets prioriterade målgrupp, kritisk infrastruktur, då avbrott eller driftstörningar kan få svåra konsekvenser för ett stort antal olika företag och verksamheter i samhället.

Uppdraget omfattar en komplett lösning med system för teknisk säkerhet mot fysiskt intrång. I de nya lokalerna installeras inbrottslarm, passersystem, lås och kameraövervakning som integreras i det överordnade säkerhetssystemet av fabrikat Lenel, vilket tidigare levererats av Confidence.

Resultatet av vår långsiktiga strategiska satsning på specialistkunskap anpassad för målgruppen kritisk infrastruktur och datacenters är mycket positivt – det visar sig genom en kraftigt ökad efterfrågan från målgruppen. Genom erfarenhet från flera större installationer och vår utbildningssatsning kan vi erbjuda den flexibilitet och anpassning som krävs för att möta kundernas krav i denna typ av uppdrag, säger Pär Nilsson, vd på Confidence.

Att vi för detta uppdrag valde Confidence baseras på deras tidigare arbete och erfarenhet inom datacenter och för specifikt objekt. Bolagets färdigheter och kompetens inom teknisk säkerhet är mycket hög, säger Mattias Långström, Operation Manager Technical Design på Coromatic AB

Läs mer om säkerhet för kritisk infrastruktur och datacenter

För ytterligare information:

Pär Nilsson,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: par.nilsson@confidence.se