Datacenter väljer Confidence för teknisk säkerhet

Confidence teknisk säkerhet för datacenter

Datacenter väljer säkerhet från Confidence

En av Europas ledande aktörer inom datacenter väljer Confidence för leverans och driftsättning av integrerat säkerhetssystem för ett nytt större datacenter i Stockholm. Säkerhetsleveransen omfattar initialt inbrottslarm, passagesystem, porttelefoni och kameraövervakning som integreras med varandra. I åtagandet ingår även tjänster för utbildning, service, underhåll och stödtjänster. Arbetet inleds under november 2019, för att färdigställas under våren till ett initialt ordervärde om ca. 8,4 MSEK.

Avtalet är en framgång för Confidence satsning på specialiserade och anpassade säkerhetslösningar för större datacenter och kritisk infrastruktur. Confidence har sedan tidigare ett väl etablerat samarbete med slutkunden och det nya avtalet är en vidareutveckling av en beprövad systemuppbyggnad av högsta säkerhetsklass med ett effektivt och lättarbetat användargränssnitt.

”Satsningen på att ständigt utveckla vår specialistkompetens inom säkerhetslösningar anpassade för datacenter och kritisk infrastruktur är fortsatt mycket framgångsrik. Enligt en rapport från Business Sweden, kan branschens bidrag till Sveriges BNP stiga från 13 miljarder år 2015, till 52 miljarder år 2025. Och antalet arbetstillfällen öka från 7000 till 27 000. Vilket enligt rapporten inkluderar både direkta och indirekta effekter. Vi på Confidence noterar samtidigt att krav och hotbild ständigt förändras vilket kräver ett nära samarbete mellan leverantör och kund för att ligga steget före. Vi är mycket stolta över det fortsatta förtroende vi fått från kunden och avtalet är ett kvitto på vår förmåga att hantera projekt av denna komplexitet och höga krav på skydd inom denna viktiga tillväxtsektor”, säger Pär Nilsson, vd på Confidence.

Satsning på kritisk infrastruktur framgångsrik

Den långsiktiga satsning inom affärssegmentet kritisk infrastruktur och utvecklingen av bolagets spetskompetens och förmågor inom teknisk säkerhet genererar nu resultat i form av vunna affärer. Genomförda effektivitets-höjande åtgärder ger god effekt och bolaget är mycket väl positionerat för att möta den ökande efterfrågan inom samtliga prioriterade målsegment.

För ytterligare information:

Pär Nilsson,

Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00

E-post: par.nilsson@confidence.se

Läs mer