Dåligt brandskydd för äldre

Debatt: Dåligt brandskydd för äldre

Våra äldre blir allt fler och det normala är numera att bo kvar hemma med hjälp av hemtjänsten. Allt färre bor därför på speciella äldreboenden där det finns regler för brandskydd och personal som kan hjälpa till med evakuering i händelse av brand.

Det finns ett behov av att regelverket vad gäller brandskydd hos hemmaboende äldre med stora vårdbehov skärps.

I det egna hemmet finns inga regler om brandskydd och personalen är inte på plats utan kommer på besök några gånger om dagen. Varje år dör över 100 personer i bränder, 90 procent av dem i bostäder och personer över 65 år är klart överrepresenterade.

Idag bor över 220 000 äldre personer kvar i det egna hemmet med hjälp av hemtjänst, medan knappt 90 000 personer bor på ett äldreboende. Detta är på flera sätt bra eftersom många äldre vill och mår bäst av att bo kvar i sitt hem även då de genom ålder eller sjukdom inte klarar sig själva. Och med hjälp av den kommunala hemtjänsten kan mat, hygien och social samvaro klaras av.

Läs hela debattartikeln i Östgöta Correspondenten 25 jan 2018

Pär Nilsson

VD Confidence

Läs även efterföljande debattinlägg i Aftonbladet

Skrivet av: Christina Tallberg, ordförande PRO, Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna, Berit Bölander, förbundsordförande SKPF Pensionärerna, Monica Blomberg, tf. förbundsordförande, RPG

Läs fler debattartiklar