Utbytesavtal brand
Brandsäkerhet

Ökad trygghet – sänkt kostnad

Att installera ett nytt brandlarm är ofta en betydande investering. Detta leder till att man ofta förlitar sig på ett äldre, omodernt system med bristande funktion. Då systematiskt underhåll dessutom ofta blir eftersatt begränsas funktionen ytterligare med ökad risk vid brand som följd och höga kostnader för att återställa önskad funktion.

Confidence erbjuder därför möjligheten till ett underhållsavtal där detektorer löpande byts ut på ett systematiskt sätt för att skapa en långsiktigt driftsäker och trygg anläggning. Erbjudandet är särskilt attraktivt där brandlarmscentralen redan kan hantera moderna adresserbara detektorer men där hela eller delar av anläggningen fortfarande hanteras av äldre, konventionella detektorer. 

Utbytesprogram

Att byta samtliga detektorer på en och samma gång är ofta kostsamt och ibland även olämpligt då de åldras olika beroende på den miljö de verkar i. Ett löpande utbyte till en fast månadskostnad per detektor skapar en god ekonomi och kostnadskontroll samtidigt som brandlarmsanläggningen kan underhållas på ett optimalt sätt ur ett riskperspektiv. Ni får helt enkelt en optimerad lösning i förhållandet mellan investering och erhållen trygghet. Beroende på omfattning, befintlig systemstatus och önskad riskhantering kan utbyte ske kvartalsvis eller årsvis. Många kunder väljer en tätare frekvens i början för att snabbare skapa en acceptabel risknivå och fortsätter sedan med längre intervall mellan utbyten. 

Modern teknik

Genom moderna adresserbara detektorer får Ni ett brandskydd som är betydligt driftsäkrare och mer flexibelt. Bland annat kan smutsighetsgrad avläsas per detektor vilket höjer driftsäkerheten och minimerar underhållskostnader då onödiga fellarm med kostsamma utryckningar som följd kan undvikas. Moderna detektorer är dessutom betydligt okänsligare för nedsmutsning då de hela tiden kompenserar för omgivningsfaktorer.

Adresserbara detektorer ger även betydligt större valmöjligheter när det gäller styrningar av t.ex. brandluckor, hissar etc. i samband med larm. Ni kan även utöka funktionen med flerfunktions-detektorer som även fungerar som larmdon, blixtljus eller talfunktion.

Kostnadskontroll

Detektorutbyte sker till en fast och låg driftskostnad per detektor under avtalstiden vilket innebär att Ni undviker kostsamma investeringar och själva löpande kan sätta Er egen ambitionsnivå utifrån verksamhetens unika krav. Samtidigt får ni en god kostnadskontroll och överblick av systemets funktion.