Överordnade system
Integrerade lösningar

Säkerhet handlar om kontroll och effektivitet. Kontroll över information, resurser och lokaler samt effektiva processer, rutiner och informationsflöden. Genom att integrera säkerhetssystem som t.ex. inbrottslarm, passersystem, brandlarm och kamerasystem i ett gemensamt överordnat system får man en enhetlig plattform och effektiv driftmiljö som ökar värdet på tagna investeringar.

Kontroll

I ett överordnat system har du en grafisk och lättillgänglig bild över hela din säkerhet med access till installerade system, aktuell status och händelser. Därmed har du alltid kontroll över aktuell säkerhetsnivå och kan fatta rätt beslut.

Effektivitet

Genom att all information finns tillgänglig i en central miljö skapas stora effektiviseringsvinster i såväl hantering, övervakning, och uppföljning som i service och underhåll. Systemdelarna kan dessutom samverka med varandra så att till exempel kameror aktiveras vi inpassering. 

Genom att integrera mot övriga verksamhetssystem kan t.ex. inpassering styra incheckning i nätverk och passerbehörigheter styras via personalregister för att undvika att behörigheter finns kvar efter avslutad anställning.

Lönsamhet

Genom att förenkla och effektivisera hanteringen skapas stora lönsamhetsvinster över tid. Det handlar dels om tids- och resursbesparingar i hantering och underhåll men också i minskat behov av utbildning. Den ökade kontrollen minskar också risken för kostsamma överraskningar.

Lång erfarenhet

Confidence har en lång och i många avseenden unik erfarenhet av större och minder säkerhetsintegrationer. Ofta sker även integration mot kundens övriga verksamhetssystem för att skapa effektiva och säkra informationsflöden.

Genom djup kunskap i flera av marknadens ledande integrationsplattformar, bland annat Lenel OnGuard och Pacom/Unison, hittar vi alltid en lösning som fyller kundens behov över tid.