Totalleverantör
Integrerade lösningar

Ett väl fungerande säkerhetsarbete kräver långsiktighet i såväl tekniska lösningar som i de mer mjuka och ofta verksamhetsnära delarna som processer, rutiner och väl fungerande samarbetsavtal. Detta förutsätter ett förtroende för leverantörens säkerhetskompetens och ingående förståelse för kundens verksamhet.

Confidence erbjuder samtliga delar inom brand och säkerhet från analys och rådgivning via tekniska installationer, service och underhåll till mervärdesskapande tjänster och funktionsansvar.

Med Confidence som totalleverantör har ni en erfaren säkerhetspartner som säkerställer att era verksamhetsbehov tillgodoses på bästa sätt. Ofta växer också samarbetet över tid genom goda erfarenheter i den aktuella leveransen och en insikt i mervärdet av en samordning kring risk- och säkerhetsfrågorna till en motpart som är van att arbeta nära kunden.