Moderna Museet
Integrerade lösningar

Med uppdrag att samla, bevara, visa och förmedla 1900- och 2000-talskonsten har Moderna Museet en viktig uppgift som förvaltare och presentatör av en av världens främsta samlingar av den moderna konsthistoriens viktigaste verk.

I en unik byggnad ritad av den spanske arkitekten Rafael Moneo, med totalt 15 000 kvm, varav 5000 kvm utställningsyta och över 500 000 besökare årligen ställs stora krav på brandsäkerhet för detektering, utrymning och effektiv brandbekämpning.

Det befintliga brandskyddet var tidigare delat med det närliggande Arkitekturmuseet men separerades till två fristående enheter för att bättre svara mot anläggningarnas behov och underlätta underhåll.

Med en daterad anläggning där underhåll försvårats av att systemet inte längre finns på marknaden valde man att uppgradera anläggningen med bland annat nya detektorer och ny funktionalitet. 

Idag har Moderna Museet en modern adresserbar brandlarmsanläggning som fullt ut möter stadgade myndighetskrav och väl uppfyller aktuella och framtida behov.