Intelligenta lås
Säkerhetsteknik

Ett skalskydd med konventionella lås och nycklar brister i kontrollmöjligheter såväl som i flexibilitet. Dels saknas möjligheten att dokumentera låshändelser och knyta en viss nyckel till en viss händelse, dels krävs låsbyte för att bibehålla skalskyddet vid bortkomna nycklar vilket kan bli mycket kostsamt i stora anläggningar. Det går dessutom inte att styra behörigheter över tid.

Med ett låssystem baserat på intelligenta lås med tillhörande nycklar försvinner dessa brister och du får tillgång till många av de fördelar som ett passersystem erbjuder men till en betydligt lägre investering. 

Kontroll

I intelligenta låssystem har såväl låsen som nycklarna en digital identitet som gör att man kan förändra behörigheten över tid. Det gör också att man kan spärra ut en förlorad nyckel utan att byta cylindrar. För ytterligare säkerhet kan avkräva att nycklar regelbundet måste valideras för att fortsätta vara aktiva. Om något ändå har hänt kan man i efterhand avläsa tidigare händelser ur respektive lås för att utreda med vilken nyckel som någon beretts tillträde till ett visst utrymme. Flexibilitet

Intelligenta låssystem möjliggör betydligt utökad behörighetsstyrning jämfört med konventionella låssystem. Genom den digitala identiteten i nycklar och lås kan behörigheten styras fritt och även ändras över tid. Det räcker därför med en nyckel när det tidigare behövdes en hel nyckelknippa. Med fjärrenheter kan man även programmera om behörigheter ute i fält. Detta gör att man till exempel kan tilldela ”engångsbehörighet” till en kontrakterad servicepartner vid behov av tillträde för underhåll i en viss lokal och därmed alltid ha full kontroll över hur nycklar används.

Enkelhet och ekonomi

I en befintlig anläggning där man önskar utöka tillträdeskontrollen och få en ökad flexibilitet avseende behörighetsstyrning innebär en övergång till intelligenta lås inget stort och kostsamt installationsarbete. Det krävs ingen fast montering eller kabeldragning utan endast ett utbyte av befintliga låscylindrar och tilldelning av nya nycklar. Detta håller kraftigt nere installationskostnader och gör att driftsättningen kan göras under mycket kort tid. 

Vidare kan all administration ske genom webklienter vilket ytterligare skapar enkelhet och ekonomi i hanteringen.