Passersystem
Säkerhetsteknik

Passersystemet spelar en central roll i personflödet i en verksamhet. Det kan vara både egen personal, kunder, leverantörer och andra som har behov av smidig tillgång till lokaler och resurser på ett kontrollerat sätt samtidigt som accessen skall begränsas eller helt förhindras för icke behöriga.

Enkelhet

Confidence har valt att arbeta med de modernaste systemen från teknikledande leverantörer där stort fokus lagts på att underlätta administration och daglig hantering. Det ska vara enkelt att administrera behörigheter och göra förändringar permanent eller för kortare tid när verksamheten ställer krav på detta. Självfallet stöder våra plattformar integrationslösningar där bland annat inbrottslarm och kamerasystem kan fungera tillsammans med passersystemet som ett sammanhållet system för ytterligare underlätta hantering. 

Trygghet 

Genom vårt val av och nära samarbete med marknadsledande och stabila systemleverantörer garanteras en teknisk lösning som stöds över tid såväl avseende hårdvara som systemuppdateringar och branschledande support och underhåll. Vårt nära partnersamarbete och fokus på att vara kunskapsledande gör att vi alltid håller den högsta kompetensen hos våra systemtekniker i de plattformar vi marknadsför. 

Ekonomi

I samråd med kunden strävar vi alltid efter en lösning med så god totalekonomi som möjligt. Det kan bland annat betyda att befintliga investeringar i hårdvara och infrastruktur skall kunna användas i så stor utsträckning som möjligt, att underhåll, utökningar och uppgraderingar kan göras kostnadseffektivt samt att systemet underlättar och effektiviserar den dagliga verksamheten hos kunden.