Kamera som tjänst
Kameralösningar

Fokus på kärnverksamheten – Ett öga på säkerheten

Det är omöjligt att se allt som händer hela tiden. För att hjälpa er som kunder att kunna fokusera på er verksamhet men samtidigt kunna följa, dokumentera och agera på säkerhetsrelaterade händelser har Confidence tagit fram en molnbaserad videotjänst Confidence CloudVideo som enkelt kan anpassas efter era unika behov.

Tjänsten

Confidence CloudVideo består av en nätverkskamera ansluten till en säker central videolagring som driftövervakas dygnet runt. Detta innebär att ni slipper göra dyra investeringar i hård- och mjukvara och därmed också sänker kostnaderna för ert löpande underhåll. Ni väljer själv om kameran främst skall användas till att dokumentera händelser för att säkra bevis och identifiera eller om den skall vara kopplad till en larmcentral för larmverifiering. Genom att tjänsten är utformad som en hyreslösning ingår dessutom en fullvärdesförsäkring under hela avtalstiden.

Enkelhet

Säkerhet skall vara enkelt. Enkelt att installera, anpassa och använda. Med Confidence CloudVideo får ni ett driftsäkert system som går att uppgradera och anpassa när era behov förändras. Ni har alltid tillgång till inspelat material och live video via vår portal oavsett var ni befinner er. Vill ni ytterligare förenkla hanteringen kan Confidence bland annat hjälpa till med att söka fram bildmaterial vid en händelse eller löpande göra bildkontroll mot en referensbild för att säkerställa fullgod funktion över tid.

Trygghet

Kameraövervakning skapar trygghet. Trygghet för era anställda i deras arbetsmiljö, trygghet i vetskapen att verksamheten är övervakad dygnet runt och trygghet i att rätt åtgärd utförs när tjänsten används för larmverifiering.

Abonnemang

Confidence CloudVideo finns i olika nivåer när det gäller hur mycket som lagras centralt och kan kompletteras med nätverkshårddisk enligt nedan.

Dubbel lagring

Confidence CloudVideo kan kompletteras med lokal lagring i nätverkshårddisk. Detta skapar en dubbel trygghet och möjliggör en lösning med lagring av högre bildfrekvens och upplösning lokalt kombinerat med en mer bandbreddseffektiv lagring centralt i Confidences molntjänst.