Vasakronan
Kameralösningar

Confidence underhåller totalt 60 av Vasakronans fastigheter i Stockholm inklusive bl.a. huvudkontoret på Mäster Samuelsgatan, Hötorgsskraporna, Kista Science Tower samt Garnisonen där vi bl.a genomför månatliga och kvartalsvisa provningar av brandlarmsystem. Utöver månatlig serviceöversyn, tillkommer rådgivning och konsultationer vid revisionsbesiktningar och motsvarande uppdrag. 

Se filmen om samarbetet

Brandlarmsystemen i Vasakronans 60 fastigheter är av varierade ålder och av flertalet olika fabrikat. Confidence har expertkunskap och en 30-årig erfarenhet av service och underhåll på brandlarm och erbjuder en unik förmåga att leverera professionell service på de flesta förekommande system oavsett ålder. Vasakronan kan genom samarbetet med Confidence reducera sina tidigare fler än tio serviceleverantörer till en heltäckande servicepartner. Detta har resulterat i en betydande kvalitetshöjning i serviceleveransen samtidigt som kostnaderna har reducerats.

”Vi har en unik möjlighet att förenkla och effektivisera för fastighetsägare genom att vara en one-stop-shop inom säkerhetslösningar, service och underhåll. Inom det brandtekniska området erbjuder vi expertkunskap inom de moderna adresserbara systemen tillsammans med en 30-årig erfarenhet av de äldre traditionella. För förvaltare av större fastighetsbestånd, innebär detta bl.a. en avsevärd förenkling vid den viktiga provningen och testningen av brandlarm. Vi erbjuder kostnadskontroll och en dedikerad kontakt som levererar enhetlig och strukturerad service av högsta kvalitet”, säger Pär Nilsson, vd på Confidence.

'”I Confidence fann vi en leverantör som kan ta ansvar för samtliga våra brand- och utrymningslarm i Stockholm vilket kräver både spetskunskap och en gedigen bredd. Samarbetet med Confidence gör att vi nu kan se fram mot en betydligt smidigare hantering och administration samtidigt som vi reducerar kostnaderna och höjer kvalitén i det så viktiga underhållsarbetet”, säger Urban Malmberg, Teknikenhetschef på Vasakronan.

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag och ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Vasakronan äger, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund. Fastighetsbeståndet omfattar 188 fastigheter med en total area om cirka 2,5 miljoner kvadratmeter (30 sep 2014). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 90 miljarder kronor. Organisationen består av fyra geografiska regioner – Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Antal anställda uppgår till 355. Källa: www.vasakronan.se