Kamerasystem
Kameralösningar

Kamera - en naturlig del i verksamheten

En kamera kan ofta lösa uppgifter där vi själva inte räcker till. Det kan bero på brist på resurser, förmåga eller andra skäl men allt oftare använder vi kameror som en naturlig del i att skapa en trygg, säker och effektiv verksamhet.

Möjligheternas teknik

Utöver att dokumentera och larma vid oönskade händelser erbjuder dagens moderna kamerateknik nya möjligheter att effektivisera och kvalitetshöja rutiner och arbetsuppgifter. Det kan vara inpassering i garage, indikera risk för snöras, ledsagning av ensamarbetande med mera. Tekniken möjliggör också att se i miljöer där det tidigare varit omöjligt som i totalt mörker eller i mycket rökig miljö.

Såväl videointelligens som lagring kan antingen hanteras direkt i kameran, i en lokal server, centraliserat i en molntjänst eller som en kombination av dessa. Detta skapar goda möjligheter för central kameraövervakning även vid stor geografisk spridning av anläggningarna.

Rätt lösning

Som godkänd anläggarfirma tar vi ansvar för att tillsammans med er ta fram en lösning som täcker era behov, lever upp till normer och standarder samt följer aktuell lagstiftning.

Det betyder att ni får en anläggning där varje del är anpassad för uppgiften och utformad för effektiv hantering och låga underhållskostnader. I många fall inkluderas även befintliga system för att dra nytta av tidigare investeringar och på så sätt skapa ytterligare värde.