Videoanalys
Kameralösningar

Modern teknik – nya möjligheter

Dagens moderna kamerasystem möjliggör lösningar där intelligent videoanalys spelar en central roll i brottsbekämpning eller verksamhetseffektivisering.

Ofta kan dessutom hela eller delar av videoanalysen hanteras direkt i kameran och därmed minimera datatrafiken och nätverksbelastningen.

Möjligheternas teknik

Intelligent videoanalys används idag dels i rena säkerhetslösningar, för att detektera brott som stöld, skadegörelse, sabotage, terrorism etc. dels i mer affärsnära lösningar som personräkning, inpassering, kassaeffektivisering med mera.

Grundprincipen bakom samtliga videoanalyser är olika former av mönsterigenkänning som kombineras med regler och gränsvärden. Detta gör att analyserna kan trimmas och anpassas samt ofta även självkalibreras när omgivningsfaktorer förändras över tid. Något som är extra viktigt i Sverige som har stora skillnader mellan årstiderna.

Exempel på lösningar

Intelligent videoanalys kan användas för att detektera och larma ifall någon tar sig in på ett förbjudet område t.ex. går in på ett spårområde på en bangård.

Det kan också användas för att förhindra att någon uppehåller sig på en viss plats över en viss tid, t.ex. intill en skolbyggnad efter skoltid.

Man kan även övervaka miljöer så att föremål inte tas bort, t.ex. ett övervakat fordon som stjäls, eller att föremål inte lämnas kvar, t.ex. en misstänkt väska i en vänthall.

I civila sammanhang kan personräkning eller sk. heatmap användas för att följa upp marknadsföringskampanjer eller optimera mängden kassapersonal.

Mer avancerade lösningar som nummerplåtsdetektering, ansiktsigenkänning, beteendetolkning m.fl. skapar ännu mer avancerade lösningar för att öka trygghet eller effektivisera verksamheten.