Konventionellt bygglarm
Bygglarm / Larmväska

Tillfällig etablering - fullgott skydd

I samband med ny- och ombyggnation samt andra tillfälliga etableringar är det vanligt att stora värden förvaras inom ett begränsat område.

Ofta med en bristande säkerhetslösning där skydd mot stöld, brand, vandalism etc. antingen helt saknas eller är felaktigt utformat för ändamålet.

Med Confidence Bygglarm ges möjligheten att trygga dessa etableringar med uppkoppling mot larmcentral för övervakning och videoverifiering av larmhändelser.

Rätt åtgärd

Confidence Bygglarm baseras på videoverifiering av larm vilket innebär att larmcentralen förses med rätt information och kan skilja mellan skarpa och falska larm. Det skapar en hög kvalitet i hela kedjan från larm till åtgärd.

Flexibilitet

Alla objekt är unika och över tid förändras ofta behoven. Genom sin modulära uppbyggnad kan Confidence Bygglarm förses med rätt antal larmkameror för Era behov och med kundanpassade larmåtgärder väljer Ni om väktare skall kallas till platsen eller annan lämplig åtgärd.

Enkelhet

Tjänsten utnyttjar trådlös kommunikation såväl mellan enheterna som vid larm- och videoöverföring till larmcentral. Vidare krävs ingen separat spänningsmatning då systemen drivs av kraftiga Lithium-batterier med lång livslängd. Sammantaget innebär detta att monteringen blir mycket enkel och att inga kablar behöver skyddas. Av- och pålarmning hanteras smidigt med tillhörande larmbrickor.

Kvalitet

Confidence Bygglarm baseras på teknik som är särskilt anpassad för att tåla den miljö som finns på en byggarbetsplats. Detta innebär dels val av material för att skapa robusta enheter men också störtålig teknik för detektering och överföring av larm- och videosignaler.

Ekonomi

Alternativet till Confidence Bygglarm är ofta stationär eller ronderande bevakning som antingen blir orimligt kostsam eller enbart skapar ett tillfälligt skydd när väktare är på plats. Med Confidence Bygglarm skapas rätt säkerhetsnivå till en låg kostnad.