Service 24x7
Service och underhåll

Idag är det allt vanligare att verksamhetskritiska funktioner och värden kan säkras dygnet runt samt att tillgängligheten till fastigheter och lokaler kan hanteras flexibelt och kontrollerat även utanför ordinarie kontorstid.

Confidence har en väl fungerande 24x7-verksamhet där olika service-, underhålls- och andra säkerhetstjänster som t.ex. fjärradministration kan erbjudas vilket skapar en kostnadseffektiv hantering och minimerar verksamhetsstörningar.  Beroende på behov kan dessa tjänster ofta fungera som en ordinarie lösning eller som ett komplement till kundens egen organisation.