Anläggningsskötare
Service och underhåll

Varje brandlarmsanläggning skall ha två utsedda och utbildade anläggningsskötare för att säkerställa att brandförebyggande åtgärder tas till vara samt att anläggningens skötsel sker löpande. Detta ställer krav på den egna organisationen som ofta kan vara svårt att efterleva över tid. 

Confidence möjliggör att komplettera eller helt ersätta interna resurser i detta arbete vilket minskar belastningen på den egna organisationen samt kraven på fortlöpande utbildning. Fokus kan läggas på den egna verksamheten samtidigt som anläggningens funktion löpande säkerställs genom våra utbildade brandtekniker.