Fjärrtjänster
Service och underhåll

Alltid nära med modern teknik

Dagens säkerhetssystem möjliggör ofta säker fjärranslutning för central hantering, support och administration. Antingen med egna resurser eller som en tjänsteleverans där vi bistår organisationen efter behov. Även äldre system kan idag ofta kompletteras med moderna larmsändare som möjliggör fjärranslutning och därmed ökar värdet på tidigare investeringar.

Driftstabilitet och trygghet med fjärrsupport 

Genom fjärranslutning kan Confidence systemtekniker ställa diagnos, göra uppdateringar samt vissa felavhjälpande åtgärder vilket kan korta tiden för såväl förebyggande som felavhjälpande underhåll. Detta ger ökad driftsäkerhet samtidigt som störningar i den egna verksamheten och skadlig miljöpåverkan på grund av onödiga servicebesök kan minimeras.

Verksamhetsnytta genom fjärradministration

Fjärranslutning erbjuder också möjlighet till kostnadseffektiva mervärdestjänster som administration av passerbehörigheter, till- och frånkoppling av larm, avställning av sektioner etc. På detta sätt kan ni fokusera på kärnverksamheten samtidigt som värdet på investeringen ökar.

Dessa tjänster kan antingen helt ersätta eller tjäna som komplement till interna funktioner under kortare eller längre tid som t.ex. vid sjukdom eller semestrar.