Funktionsavtal
Service och underhåll

Fokusera på det Ni är bäst på! Genom att ständigt arbeta med kompetensutveckling och vidareutveckla vårt goda samarbete med ledande systemleverantörer samtidigt som vi lever upp till och överträffar aktuella certifieringskrav, gör Confidence det möjligt för kunden att fokusera fullt ut på den egna kärnverksamheten. En djup och bred kompetens inom säkerhet tillsammans med produkter och tjänster som uppfyller kundernas behov på ett kostnadseffektivt sätt, gör oss ofta till förstahandsvalet som långsiktig säkerhetspartner.

Som säkerhetspartner kan vår uppgift vara allt från att agera säkerhetsrådgivare till att ta ett totalansvar för kundens säkerhet. En viktig del i detta är vårt erbjudande om funktionsavtal.

"Full Confidence" 

Full Confidence är ett funktionsavtal där Ni hyr en total funktionslösning som möter Era verksamhets- och säkerhetsbehov. Därmed behöver Ni inte investera i en teknisk lösning samtidigt som vi tar ett totalansvar för funktionen över tid. Ni får på så sätt en tydlig kostnadskontroll och kan fokusera på Era kärnprocesser. Full Confidence bygger på en hyresfinansiering av anläggningen tillsammans med ett funktionsavtal bestående av: 

  • regelbundna revisionsbesiktningar för att säkerställa avtalad funktion
  • fri service, (arbete och material), vid behov
  • uppföljning och analyser, för att säkerställa att Ni som kund alltid har en säkerhetslösning som möter Era behov över tid 

Med ett funktionsavtal tar Ert företag en låg risk genom att Ni slipper äga anläggningen samtidigt som Ni får en trygghet i att anläggningen och dess funktion övervakas och bibehålls av personal med rätt kompetens. Ni får på detta sätt en verksamhetsanpassad säkerhetsfunktion till en mycket konkurrens-kraftig månadskostnad som är avdragsgill istället för att binda upp kapital i onödiga investeringar.

Under avtalstiden är utrustningen fullvärdesskyddad mot skada genom yttre påverkan vilket täcker såväl brand, inbrott, skadegörelse som drulleskador, vatten och åska. Detta tillsammans med det förebyggande underhåll och felavhjälpande service som ingår i avtalet, innebär att ni aldrig överraskas av oväntade kostnader.