Serviceavtal
Service och underhåll

Vilket servicebehov har Ni?

För att säkerställa en anläggnings funktion och livslängd är det viktigt med ett regelbundet underhåll. Då varje verksamhet har ett unikt säkerhetsbehov och det egna företagets kunskap inom bland annat säkerhetssystem och riskhantering varierar, erbjuder Confidence serviceavtal med olika innehåll för att svara mot just Era behov.

Målet är alltid att Ni skall ha det skydd och den säkerhetslösning som verksamheten kräver. Det innebär dels att säkerställa den ursprungliga funktionen men också att identifiera förändringar i verksamheten och dess omgivning som ha påverkan på säkerhetsbehovet.

”Express 24” 

Express 24 är ett komplett serviceavtal som förutom revision av Er anläggning ger möjlighet till support och snabb service dygnet runt, året om. Vi garanterar en inställelse tid inom 3 timmar vid behov av på-platsen-service. Som avtalskund erhåller Ni självklart rabatterade priser på eventuella reservdelar och arbetstid. För att säkerställa att identifierat säkerhetsbehov uppfylls gör vi löpande uppföljning och utvärdering av Er säkerhetslösning.

”Secure”

Secure är ett grundläggande serviceavtal som innehåller årlig revision av anläggningen samt kvartalsprov för brandlarmsanläggningar. Vidare ingår telefonsupport på kontorstid och en garanterad inställelsetid på 24 timmar vid behov av på-platsen-service. Som avtalskund erhåller Ni självklart rabatt på eventuella kostnader i samband med servicebesök. 

Confidence - en kompetent och trygg säkerhetspartner 

Confidence är kvalitetscertifierat enligt ISO-9001 och innehar bland annat certifikat för anläggarfirma brandlarm och inbrottslarm enligt högsta larmklass, (larmklass 4). Genom arbetsrutiner och processer som efterlever dessa certifieringar, tillsammans med löpande kompetensutveckling och ett nära samarbete med marknadens ledande systemleverantörer kan Confidence leverera en service i världsklass. 

Bekymmersfritt genom funktionsavtal

Confidence erbjuder även funktionsavtal där vi tar ett totalansvar för anläggningens funktion över tid. Denna lösning innebär bland annat att Ni inte behöver göra kostsamma investeringar i tekniska system som belastar balansräkningen utan samtliga säkerhetsbehov hanteras genom en avdragsgill driftskostnad. Se separat tjänsteblad om vårt funktionsavtal Full Confidence.