Revision
Konsulttjänster

Såväl tekniska system som processer och rutiner behöver regelbunden uppföljning för att säkerställa funktion och efterlevnad.

Confidence kan agera oberoende part och genomföra större eller mindre revisionsuppdrag där vi går igenom upprättade säkerhetsrelaterade processers efterlevnad inom organisationen för att säkerställa att verksamhetens accepterade risknivå inte överskrids. Uppdraget kan även omfatta externa parter som t.ex. leverantörer och underentreprenörer.

Den resulterande revisionsrapporten blir ett tydligt underlag för beslut om korrigerande eller stärkande åtgärder som t.ex. utbildning, rutinförändringar, utökade kontroller etc.