Säkerhetsrådgivning
Konsulttjänster

Många verksamheter saknar idag ekonomiskt utrymme för en dedikerad resurs för det löpande säkerhetsarbetet samtidigt som kompetensbehovet inom strategisk och operativ säkerhet kvarstår.

Med cirka 30 års erfarenhet av säkerhetsanalyser, installation, service och konsultativa tjänster har Confidence en stabil grund som säkerhetsrådgivare för kortare eller mer löpande uppdrag.

Det kan handla om rådgivning inför verksamhetsförändringar eller som bollplank till intern resurs antingen i uppbyggnadsfasen av en egen säkerhetsfunktion eller löpande för att säkerställa rätt kompetens i samband med beslut.