Larmcentral
Larmförmedling

Vi agerar – När det händer 

För att få ut värdet av sin investering och uppnå den säkerhets- och trygghetsnivå man eftersträvar, måste hela kedjan från händelse till åtgärd fungera fullt ut. Det betyder bland annat att rätt åtgärd skall ske vid rätt tid. Genom att ansluta er till Confidence Larmcentral säkerställer ni att ni har rätt säkerhetsnivå och hantering dygnet runt och anpassat efter just era behov. Kompetent och erfaren personal på larmcentralen tillsammans med rätt systemstöd gör att ni kan fokusera på den egna verksamheten. 

Tjänsten

Genom nära samarbete med vår partner Nokas kan Confidence erbjuda högkvalitativa larmcentralstjänster från en certifierad larmcentral och skapa ytterligare mervärde för våra kunder. Larmcentralens utbildade operatörer hanterar inkommande larm och eventuella drift- eller felsignaler enligt utarbetade och kvalitetssäkrade processer och rutiner i en miljö som är särskilt anpassad för att undvika driftstopp beroende på störningar i till exempel kommunikation eller energiförsörjning. Beroende på era behov kan tjänsten begränsas till ren larmmottagning med motringning och larmförmedling till er eller kompletteras med olika nivåer av aktiva åtgärder som till exempel väktarutryckning.

Enkelhet 

När ni ansluter till Confidence Larmcentral kan ni dels välja mellan ett antal väl utprovade och fungerande åtgärdsinstruktioner men också skräddarsy åtgärder för att få en lösning som är helt anpassad efter era unika behov. Tillfälliga eller permanenta förändringar samt förfrågningar hanteras enkelt genom vår kundtjänst. Det ska vara enkelt att hålla en god och hög säkerhet. 

Trygghet

Confidence Larmcentral är bemannad dygnet runt med kompetent och erfaren personal som agerar efter instruktioner framtagna tillsammans med er. Detta innebär att ni kan känna full trygghet i er säkerhetslösning och fokusera på den egna verksamheten. Med tjänster som till- och frånkopplingskontroll är ni förvissade om att anläggningen hanteras som avsett och att den är pålarmad vid rätt tider för att skydda värden.

Effektivare service

Före ett eventuellt servicebesök eller årlig säkerhetsrevision kan vår kompetenta servicekår skaffa sig en aktuell översikt av anläggningens status utifrån larmstatistik och därmed erbjuda en effektivare serviceinsats. Det kan till exempel handla om sektioner som falsklarmar på grund av skada på detektor eller förändringar i omgivningen.