Larmövervakning
Larmförmedling

Hur vet du att larmet når fram?

En investering i ett säkerhetssystem riskerar att bara skapa en falsk trygghet om man inte vet att larmet når fram när det behövs. För att säkerställa att hela kedjan fungerar, erbjuder Confidence tjänsten Confidence Connect, en övervakad larmförmedling som passar alla verksamheter, oavsett säkerhetsbehov.

Målet är att Ni alltid skall känna en trygghet i att larmet når fram och att eventuella kommunikations-problem omgående upptäcks och åtgärdas för att säkerställa säkerhetsinvesteringens funktion. 

Tjänsten

Confidence Connect är en funktionshyra* som består dels av en larmsändare, dels av tjänsten övervakad larmförmedling och som kan kompletteras t.ex. fjärradministration och fjärrsupport av bl.a. inbrottslarm, brandlarm och passersystem. Om Ni har ett befintligt serviceavtal på Ert säkerhetssystem ingår fjärrsupport utan extra kostnad när ni tecknar ett Confidence Connectavtal.

Kommunikation

Med Confidence Connect kan Ni välja kommunikationsväg efter Era behov. Vi erbjuder övervakad larmkommunikation dels via GPRS för anläggningar där internetuppkoppling saknas eller där IP-uppkoppling inte är möjligt av andra orsaker, dels via IP-kommunikation som kan utnyttja befintligt nätverk hos kunden eller där ett separat säkerhetsnät är att föredra.

Med en redundant lösning bestående av såväl GPRS- som IP-kommunikation fås den allra säkraste larmförmedlingen.

Larmövervakning

Confidence Connect använder certifierade, (SBSC), larmsändare som uppfyller nationella och internationella krav, (EN-50131, EN-50136, SSF114:2, SSF 130:8, SBF 110:6 samt SSF 1421:1), för larmöverföring och tjänsten finns tillgänglig för samtliga larmklasser, (larmklass 1, larmklass 2 och larmklass 3/4).

Driftlarm och styrningar

Confidence Connect möjliggör även insamling och förmedling av driftlarm från andra tekniska system. Dessa larm kan förmedlas till rätt mottagare hos kunden eller hos en extern driftorganisation för snabb åtgärd. Tjänsten möjliggör även olika fjärrstyrningar, som start av fläkt, dörr-/grindöppning, start av tekniskt system etc. Dessa styrningar kan antingen hanteras automatiskt av larmsändaren eller manuellt av driftpersonal.

*Självfallet kan Ni välja att själva äga hårdvaran istället för att ingå hyresavtal och endast teckna avtal om larmförmedling och alternativt komplettera med fjärrtjänster.