Väktarförmedling
Larmförmedling

Rätt åtgärd vid larm

Genom anslutning till larmcentral möjliggörs väktarutryckning vid olika larm och när Ni tecknar samtliga avtalsdelar genom Confidence får Ni en kvalitetssäker och kostnadseffektiv helhet i leveransen. Med väktarförmedling säkerställs en snabb första insats för skademinimerande åtgärder.

Självfallet kan Ni välja vilka larm som skall generera utryckning och vilka larm som skall hanteras på annat sätt som till exempel motringning till platsen, informera kontaktperson med mera.