Finansiering
Övriga erbjudanden

En flexibel och kostnadseffektiv lösning

Ibland kan säkerhetsbehovet vara större än det faktiska investeringsutrymmet. Det kan också vara så att man önskar en jämn och överblickbar kostnadsstruktur istället för att belasta balansräkningen. Då kan lösningen vara ett hyresavtal som möjliggör för Er att fokusera fullt ut på den egna kärnverksamheten.

Handlingsfrihet

En hyreslösning belastar inte balansräkningen och ger därmed en gynnsam påverkan på ett antal ekonomiska nyckeltal samtidigt som ni slipper problem med låga andrahandsvärden. Betalningen sker i takt med nyttjandet.

Flexibilitet

Investeringar kan ske i takt med att verksamheten utvecklas och växer, utan att utnyttja investerings-budget eller bankkredit. Detta betyder att ni under avtalet kan utöka funktion eller skydd utan att påverka den månatliga kostnaden.

Helhetslösning

Utrustning, installation, tjänster och service kan läggas i ett avtal vilket skapar överblickbarhet samtidigte som administration förenklas genom endast en faktura per betalningsperiod.

Valfrihet

I slutet av avtalsperioden kan ni välja att antingen byta utrustningen, återlämna utrustningen eller förlänga det aktuella avtalet. I vissa fall kan ni även välja att köpa utrustningen till aktuellt marknadsvärde.

Kontroll

I en webbaserad plattform för asset management får ni tillgång till all information om utrustningen. Ni får även rapporter om exempelvis gjorda förändringar, aktuell fördelning och fakturaspecifikationer.

Trygghet

I avtalet ingår en mycket förmånlig allriskförsäkring utan värdeminskning vilket betyder att vid en skada orsakad av t.ex. brand, inbrott, stöld, vatten, olyckshändelse/'drulle', åska, ersätts ni med en likvärdig utrustning utan nedskrivning av värdet. Självrisken är dessutom mycket låg, (3000 kr mot normalt minst ett halvt basbelopp men ofta betydligt mer). Försäkringsrutinerna är dessutom tydliga och enkla för att säkra en effektiv hantering om olyckan är framme.