Säkerhet som tjänst
Övriga erbjudanden

Att hantera säkerhet som en tjänstleverans är ofta ett sätt att skapa säkerhets- och kostnadskontroll samtidigt som interna resurser kan frigöras för att skapa värde i den egna verksamheten.

Komplett tjänsteleverans

Genom att kombinera tekniska system, fjärr- och drifttjänster samt personella tjänster som service och underhåll kan man skapa en komplett leverans med definierat funktionsinnehåll och fastställd säkerhetsnivå. I kombination med en finansieringslösning undviks kostsamma investeringar i dyr infrastruktur och en ökad kostnadskontroll fås genom att säkerhet blir en del i driftbudgeten.

Kostnadseffektivitet

Vanligt förekommande delar i en tjänstefierad serviceleverans är fjärr- och drifttjänster samt ofta även central lagring eller andra molntjänster. Genom dessa tjänster flyttas såväl utförande som driftövervakning ut till en tjänsteleverantör och kan hanteras effektivare. Man undviker även underhållskostnader för de delar av den tekniska infrastrukturen som ägs av tjänsteleverantören.

Driftsäkerhet

Att driftsäkra systemfunktioner och upprätthålla säkerhetsnivån blir allt mer krävande i form av tid och kompetens i samband med att systemen blir mer sofistikerade avseende funktion och integration. Med kontinuerlig driftövervakning och fjärrtjänster kan överenskommen säkerhetsnivå kontinuerligt övervakas av tjänsteleverantören. Eventuella störningar eller förändringar hanteras effektivt enligt satta rutiner av kompetent personal vilket säkerställer rätt hantering. Kunden behöver inte avsätta egna resurser för övervakning och underhåll och minimerar behovet av återkommande utbildningar.

Frigör kapital

Med en ren tjänsteleverans undviker man att belasta balansräkningen med en investering i anläggningstillgångar och kan optimera det operativa kapitalet för att skapa tillväxt i den egna verksamheten.

Då en tjänstelösning ofta inbegriper infrastrukturdelar som är gemensamma för flera kunder medför det minskade investeringsbehovet som bärs av tjänsteleverantören att driftkostnaden kan hållas låg.

Confidence som säkerhetsleverantör

Confidence långa erfarenhet av komplexa och omfattande säkerhetsinstallationer samt omfattande service- och driftavtal, tillsammans med vår kompetenta personal samt ledande position avseende certifieringar och strategiska partnerskap, gör oss till en stabil och trygg säkerhetspartner.