Bad- och parkanläggningar
Branscher

EVENTVERKSAMHETEN HAR ÖVERGÅTT TILL NY ÄGARE

Som ett led i Confidence strategiska arbete med fokus på att tillhandahålla säkerhets- och brandtekniska lösningar har eventverksamheten avyttrats till Decta. I överlåtelsen som gäller från 1 mars 2015 omfattas personal, serviceavtal, kundkontakter samt mjukvarukod. Företrädare för det köpande bolaget har bakgrund som varaktig samarbetspartner inom bland annat systemutveckling. För ytterligare information se pressrelease:

Bad- och parkanläggningar, muséer och andra publika anläggningar utmärker sig med mycket stora flöden av tillfälliga besökare. Detta ställer höga krav på bland annat kassa- entré- och biljettsystem vad gäller enkelhet, flexibilitet samt användarvänlighet men också på övriga system för personsäkerhet som till exempel brand- och utrymningslarm.

Confidence har sedan snart 30 år en marknadsledande position inom så kallade eventsystem för hantering av kassamiljö, entréfunktion och biljettsystem. Som totalleverantör inom teknisk säkerhet har vi en unik position att agera värdeskapande säkerhetspartner med stor inblick i kundens behov, risker och utmaningar.

Genom våra egenutvecklade systemplattformar som Entry Event och Confidence Ticket är steget aldrig långt mellan användare och utvecklare vilket ytterligare stärker vår förmåga att erbjuda anpassade lösningar.