Hotell & konferens
Branscher

Hotell och konferensanläggningar kännetecknas av en stor genomströmning av mer eller mindre tillfälliga kunder och där ofta flera verksamheter, som boende, restaurang och nattklubb, konferens, gym och relax m.m. bedrivs inom samma eller angränsande lokaler. Detta ställer höga krav på såväl brandskydd och tillträdeskontroll som övriga säkerhetssystem. 

Confidence har lång erfarenhet som totalleverantör av säkerhet inom hotellbranschen och är marknadsledande inom hotellås sedan 30 år. Detta ger oss en unik position när det gäller förståelse för kundens verksamhet och att kunna bidra med värdeskapande lösningar som skapar trygghet, kostnadseffektivitet och kontroll i det dagliga arbetet.

Som totalleverantör inom säkerhet ansvarar vi också ofta för installation och underhåll av bland annat kamerasystem, brandlarm och eventuellt utrymningslarm.