Industri, kontor och egendom
Branscher

Alla verksamheter och organisationer ställs inför olika utmaningar, hot och skadeincidenter som måste hanteras. Genom ett effektivt säkerhets- och trygghetsarbete skapas goda förutsättningar för en effektiv verksamhet som kan fokusera på att uppfylla mål och förväntningar.

Trygghet 

Såväl brand som obehörigt tillträde, skadegörelse, hot, rån eller annan yttre skada har ofta stor påverkan på verksamheten och de som är engagerade i den. Med 30 års erfarenhet och kompetens som teknikledande säkerhetsintegratör för skydd av verksamhet, person och egendom har Confidence en unik position när det gäller att kunna erbjuda kundanpassade tjänster och säkerhetslösningar som skapar trygghet och verksamhetsnytta.

Genom att vara totalleverantör inom teknisk säkerhet kan vi bistå med hela eller delar av kedjan från identifiering och analys av behov, via projektering och installation till löpande service, underhåll och drift.

Erfarenhet och kompetens

Våra kunder är ofta ledande inom sina segment och återfinns såväl inom tung och lätt industri som inom tjänstesektorn, kommunal- och statlig förvaltning, forskning, kultur och utbildning med mera. Då verksamheterna skiljer sig åt finns alltid unika behov, krav och utmaningar men gemensamt är behovet av trygghet och kostnadseffektivitet i totalleveransen.

Som leverantör och säkerhetspartner arbetar vi med marknadsledande, öppna teknikplattformar för att inte låsa in kunden i ett leverantörsberoende utan förtjänar vårt fortsatta åtagande genom kvalitet i leveransen.