• Confidence och Vasakronan

  Framgångsrikt samarbete
  servicetjänster för Vasakronans 60 fastigheter i Sthlm

  Vasakronans val av Confidence har resulterat i en betydande kvalitetshöjning, effektivisering och reduktion av kostnader
  i samband med månatliga och kvartalsvisa funktionstester av fastigheternas brandlarmsystem.
  - SE FILMEN-
 • Integrerad säkerhet

  Integrerad säkerhet
  På Kammarrätten i Stockholm

  Rättsväsendets funktion kräver säkra och trygga institutioner.
  Genom modern säkerhetsteknik och hög kompetens skapar Confidence förutsättningar
  för en trygg miljö för parter, ombud, besökare och medarbetare.
  - LÄS MER -
 • Brandsäkerhet på Moderna Museet i Stockholm

  Brandsäkerhet
  På Moderna Museet i Stockholm

  En av världens främsta samlingar av 1900-talskonst i en museibyggnad
  av världsklass skapar en unik möjlighet till kunskapsspridning, forskning och kulturell förnyelse.
  Genom modern teknik säkrar Confidence oskattbara, kulturella och materiella värden.
  - LÄS MER -

Erbjudanden

Branscher

E-shop