Inbrottslarm

Ett inbrott leder nästan alltid till stora konsekvenser ifråga om verksamhetsstörningar och produktionsbortfall. Ofta drabbas även tredje part, vilket påverkar kundrelationer och varumärket. Dessutom skapar det en stor otrygghet och osäkerhet hos personalen vilket kan påverka trivsel, sjuktal m.m. Av dessa skäl ställs idag hårda krav på skalskydd och larm i de flesta verksamheter, där kan Confidence bidra med sin långa erfarenhet att ta fram rätt lösning.