Ingram Micro + Confidence brand och säkerhetslösning till fullfillmentcenter

Ingram Micro väljer Confidence för sitt första fullfillmentcenter i Norden

Confidence har tecknat avtal med den globala IT-distributören Ingram Micro om leverans av säkerhets- och brandskyddsystem för deras första nordiska fullfillmentcenter, lokaliserat i Brunna i utkanten av Stockholm. Leveransen till ett värde motsvarande ca. 4,0 MSEK påbörjas under sommaren med slutleverans vid årsskiftet.

Framgångarna fortsätter för Confidence med ytterligare ett projekt inom integrerad säkerhet med krav på specialistkompetens. Ingram Micros fullfillmentcenter i Brunna på ca. 16.000 kvadratmeter ska serva Europas ledande online modeplattform och höga krav har ställts på tillträdeskontroll, skalskydd samt tidig och tillförlitlig branddetektion.

Säkerhetssystemet omfattar initialt ett helintegrerat passer- och larmsystem med ca 150 larmpunkter samt ett avancerat brandlarmsystem från Notifier by Honeywell med totalt ca 30 aspirerande enheter och 6000 meter aspirationsrör.

Confidence har utifrån positionen som specialist och one-stop-shop inom kombinerad brand- och säkerhetsteknik för industri och fastighet, kunnat erbjuda den mest kostnads- och funktionseffektiva lösningen. Detta i konkurrens med bland andra Securitas.

”Kundernas krav har ökat på skydd av personal och att säkerhetssystemen ska bidra till att antalet oönskade avbrott i produktion hålls till ett minimum. Mina kompetenta medarbetare har visat, gång på gång, att Confidence är den ledande specialisten inom brand och säkerhet för större anläggningar. Med en gedigen meritlista och en förmåga att leverera bäst funktion i förhållande till pris har vi vunnit kundens förtroende – det är jag stolt över”, säger Pär Nilsson, vd på Confidence.

”Vi prioriterar hög säkerhet avseende access till lokaler och funktioner samt ett brandskydd som ger oss tidig detektion och larm i samtliga våra fastigheter och logistikcenter. Våra medarbetare, partners och kunder ska erbjudas bästa möjliga skydd både mot personskada och ekonomisk skada”, säger Andreas Andersson, Manager Facility, Security & Quality Nordics på Ingram Micro.

För ytterligare information:

Pär Nilsson,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: par.nilsson@confidence.se

Om Ingram Micro

Med global infrastruktur och fokus inom moln, logistik, mobilitet och tekniska lösningar levererar Ingram Micro rätt verktyg och support för partners över hela världen att driva affärer mer framgångsrikt. Inom affärsområdet Commerce & Fullfillment erbjuder Ingram Micro ledande varumärken och återförsäljare ett brett utbud av fullt integrerade fullfillment-lösningar. Ingram Micro tillhandahåller sina tjänster från distributionscenter som är placerade världen över och hjälper därmed kunderna att leverera en exceptionell kundupplevelse i varje order, varje dag, överallt. Ingram Micros tjänster inkluderar allt från omni-channel fullfillment och en global distributionsplattform för hantering av internationella returer, till ett brett utbud av mervärdestjänster.