Aktien
IR

Allmän Information

Noteringsplats: NASDAQ First North
Namn: CONFIDENCE INTERNATIONAL B 
Kortnamn: CONF
ISIN-nummer: SE0000325839
LEI kod: 213800ABTWXS9REQNP29
Handelspost: 1 
Första handelsdag: 2011-11-28
Antal aktier: 241 977 000
Antal röster per aktie: 1
Aktieslag: B

Information om bolagets aktiehistorik står bl.a. att finna på Skatteverkets hemsida

http://www.skatteverket.se/privat/skatter/vardepapper/aktiehistorik/c/confidenceinternational.4.61589f801118cb2b7b280001620.html

För ytterligare information kontakta

Pär Nilsson, Verkställande direktör
Telefon: 08-620 82 00
Confidence International AB (publ)
Esplanaden 3 B
172 67 Sundbyberg

Telefon: +46 (0)8 620 82 00 
Fax: +46 (0)8 620 82 99