Incitament och ersättningar
Bolaget

 

På årsstämma 2017-05-11 beslutades att införa ett incitamentsprogram för bolagets ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag och totalt omfattande 2 900 000 teckningsoptioner. Fem ledande befattningshavare erbjöds och fyra av dessa valde under juli 2017 att köpa teckningsoptioner och totalt tecknades 2 378 000 av serie 2017/2019 enligt föreslagen tilldelning. Varje option ger rätt att under perioden 17 maj 2019 till den 31 maj 2019 teckna en aktie till en teckningskurs på 1,30 kronor, före omräkning.

På årsstämma 2018-05-09 beslutades att införa ett incitamentsprogram för bolagets ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag och totalt omfattande 9 500 000 teckningsoptioner. Tre ledande befattningshavare erbjöds och valde i juli 2018 att köpa teckningsoptioner och totalt tecknades samtliga 9 500 000 av serie 2018/2020 enligt föreslagen tilldelning. Varje option ger rätt att under perioden 17 maj 2020 till den 31 maj 2020 teckna en aktie till en teckningskurs på 0,21 (140 procent av det volymvägda medeltalet av de under från och med den 29 maj 2018 till och med den 11 juni 2018 noterade betalkurserna). 1 st. option ger rätt att teckna 1 st. aktie.