Revisor
Bolaget

Ordinarie revisorer är PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserad revisor Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor. 

Nicklas Kullberg

Auktoriserad revisor

PricewaterhouseCoopers AB
113 97 Stockholm | Torsgatan 21