Styrelse och ledning
Bolaget

Pär Nilsson

VD sedan 2017

Född: 1973

Pär kommer från flera ledande befattningar som CFO och VD inom telekom. Tidigare befattningar inkluderar CFO på KPN Group Belgium, CFO Tele2 Belgium, VD på Ortel Mobile Belgium. Pär har även haft rådgivande uppdrag åt EBRD (European Bank for Restruction and Development).

Pär är utbildad vid Stockholms Universitet, Master of Science, Business Administration & Economics, International Business Studies.

Övriga uppdrag

-

Avslutade uppdrag

-


Anna Tjernell

tf. CFO sedan 2017

Född: 1966

Anna Tjernell, har Civilekonomexamen från Lunds Universitet samt bakgrund som revisor. Anna har erfarenheter och spetskompetens från flera branscher samt en gedigen kompetens inom redovisning och rapportering i noterade bolag. Tidigare befattningar inkluderar bl.a. CFO på Swedeltaco och MIPS AB (publ) samt Redovisningschef på Tele 2 AB/Comviq GSM AB.

Övriga uppdrag

-

Avslutade uppdrag

-


  

Board

 

Gerth Svensson

Styrelseordförande sedan 2015

Född: 1966

MBA från Handelshögskolan Stockholm. Har haft ledande affärschefsbefattningar inom SEB och styrelseuppdrag inom bank branschen samt revisions- och konsultverksamhet inom Andersen i såväl Sverige som i USA. Nu ägare av AlbaBlue Consulting AB, verksamt inom management consulting och interim management. 

Övriga uppdrag

Styrelseuppdrag i Nordkom AB, Marginalen Bank Bankaktiebolag, Marginalen AB, GES Investment Services AB.

Avslutade uppdrag

Tidigare styrelseledamot i Integrated Business Exchange AB, SEB Kort AB, SEB Skandinaviska Enskilda Banken S.A. (Luxembourg) och SEB Gyllenberg Asset Management AB (Finland). 


Samir Taha

Vice Styrelseordförande sedan 2012

Född: 1970

Sysselsättning: VD och grundare av AROS Bostadsutveckling AB samt verksam som entreprenör och investerare. Tidigare bl.a. verksam som revisor och finanskonsult på Arthur Andersen, VD och ägare av Scarena samt verksam i media och reklambranschen, bl.a. som VD för en reklambyrå.

Övriga uppdrag

Styrelseledamot i Kalifen AB, TT Projektering Stockholm AB, Visiren AB, Emiren AB, Awardit AB, AROS Management AB, AROS Bostadsutveckling AB, AROS Bostad 1 AB och därmed sammanhängande koncernbolag, Viggbyholm Utvecklings AB med tillhörande koncernbolag, Rödbetan AB med tillhörande koncernbolag, Nordkom AB (publ.) och C Gården Golf and Living AB.

Avslutade uppdrag

Tidigare styrelseledamot i Super Communications AB, BEENZ ekonomisk förening, Storvisiren AB, TakeHave Holding s.a.r.l. med sammanhängande koncernbolag samt i ett antal dotterbolag till AROS Bostadsutveckling AB vilka avvecklats och likviderats i samband med färdigställande av fastighetsprojekt.


Patrik Enblad

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1966

Patrik har studerat ekonomi vid Stockholms Universitet. Patrik är och har varit verksam inom finansbranschen men även arbetat med fastigheter, mjukvara, tekniska konsulter, idrott och därutöver investeringar i ett antal andra branscher. Idag ägnar Patrik sin tid åt egna investeringar och att hjälpa företag som behöver förändras.

Övriga uppdrag

Styrelseledamot i Degoo Backup AB.

Avslutade uppdrag

Tidigare styrelseledamot i ÅF AB, styrelseledamot Orc Group, CEO Newsec AB, styrelseledamot NeoNet Securities, ordförande Orc Software, CEO HQ Bank.


Willi Persson

Styrelseledamot sedan 2006

Född: 1937

Sysselsättning: Bankdirektör, Senior Adviser Credit Suisse. Högre bank-utbildning. Willi har under 35 års tid innehaft ledande befattningar inom SEB-koncernen.

Övriga uppdrag

Styrelseordförande i Elanders Bokförlag AB, Elanders Fritid AB, Elanders Handels AB, Elander Invest AB, Westcap AB och Westcap Förvaltning AB. Styrelsesuppleant i Byggnads AB Husaren i Göteborg, Byggnads AB Överås och Stonewall AB.

Avslutade uppdrag

Styrelseordförande i Followit AB och Followit Holding AB. Styrelseledamot i Byggnadsfirman Ernst Rosén AB, Care-Wing Sweden AB, Elanders AB och Lifco AB


Ulf Engerby

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1959

Fd VD och grundare av Qbranch AB samt verksam som entreprenör och investerare.

Övriga uppdrag

Styrelseordförande, Bergström Marin AB

Avslutade uppdrag


Alexander Hartman

Styrelseledamot sedan 2015

Född 1980

Alexander har en Msc från Handelshögskolan i Stockholm och jobbar idag som konsult med fokus på affärsutveckling och investeringar i mindre bolag. Han har tidigare varit verksam som Manager inom affärsutveckling och operations på Helly Hansen, Investment Associate på Altor Equity Partners och jobbat med Investment Banking på Goldman Sachs i London

Övriga uppdrag

Avslutade uppdrag