Styrelse och ledning
Bolaget

Pär Nilsson

VD sedan 2017

Född: 1973

Pär kommer från flera ledande befattningar som CFO och VD inom telekom. Tidigare befattningar inkluderar CFO på KPN Group Belgium, CFO Tele2 Belgium, VD på Ortel Mobile Belgium. Pär har även haft rådgivande uppdrag åt EBRD (European Bank for Restruction and Development).

Pär är utbildad vid Stockholms Universitet, Master of Science, Business Administration & Economics, International Business Studies.

Övriga uppdrag

-

Avslutade uppdrag

-


Anna Tjernell

tf. CFO sedan 2017

Född: 1966

Anna Tjernell, har Civilekonomexamen från Lunds Universitet samt bakgrund som revisor. Anna har erfarenheter och spetskompetens från flera branscher samt en gedigen kompetens inom redovisning och rapportering i noterade bolag. Tidigare befattningar inkluderar bl.a. CFO på Swedeltaco och MIPS AB (publ) samt Redovisningschef på Tele 2 AB/Comviq GSM AB.

Övriga uppdrag

-

Avslutade uppdrag

-


Board

Gerth Svensson

Styrelseordförande sedan 2015

Född: 1966

Gerth har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm och arbetar idag som konsult med fokus på management consulting, interim management och styrelseuppdrag. Han har tidigare haft ledande affärschefsbefattningar och styrelseuppdrag inom SEB samt varit verksam i såväl Sverige som USA inom revisions- och konsultfirman Andersen. 

Övriga uppdrag

Styrelseuppdrag inom Alba Blue Consulting AB.

Avslutade uppdrag

Tidigare styrelseledamot i Marginalen Bank Bankaktiebolag, Marginalen AB, Integrated Business Exchange (IBX) AB, SEB Kort AB, SEB Skandinaviska Enskilda Banken S.A (Luxembourg), SEB Gyllenberg Asset Management Ab (Finland), GES International AB, House of friends AB (publ.) 


Samir Taha

Vice Styrelseordförande sedan 2012

Född: 1970

Sysselsättning: VD och grundare av AROS Bostadsutveckling AB samt verksam som entreprenör och investerare. Tidigare bl.a. verksam som revisor och finanskonsult på Arthur Andersen, VD och ägare av Scarena samt verksam i media och reklambranschen, bl.a. som VD för en reklambyrå.

Övriga uppdrag

Styrelseledamot i Kalifen AB, TT Projektering Stockholm AB, Visiren AB, Emiren AB, Awardit AB, AROS Management AB, AROS Bostadsutveckling AB, AROS Bostad 1 AB och därmed sammanhängande koncernbolag, Viggbyholm Utvecklings AB med tillhörande koncernbolag, Rödbetan AB med tillhörande koncernbolag och House of friends AB (publ.).

Avslutade uppdrag

Tidigare styrelseledamot i Super Communications AB, BEENZ ekonomisk förening, Storvisiren AB, C Gården Golf and Living AB, TakeHave Holding s.a.r.l. med sammanhängande koncernbolag samt i ett antal dotterbolag till AROS Bostadsutveckling AB vilka avvecklats och likviderats i samband med färdigställande av fastighetsprojekt.


Ulf Engerby

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1959

Fd VD och grundare av Qbranch AB samt verksam som entreprenör och investerare.

Övriga uppdrag

Styrelseordförande, Bergström Marin AB, Styrelseledamot i PÅ i Stockholm AB, Hersbyholm Företagsutveckling AB, Enaco AB, Inkommensura AB.

Avslutade uppdrag


Thomas Lundin

Styrelseledamot sedan 2018

Född 1960

Thomas Lundin har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm och är idag VD för ENACO Group. Tidigare verksam som VD för Caverion Sverige, G4S Secure Solutions Sverige, Bravida Fire & Security och Synerco. Han har över 15 års erfarenhet av styrelseuppdrag och arbete som VD.

Övriga uppdrag

Styrelseordförande i Näringslivets Säkerhetsdelegation i Svenskt Näringsliv samt styrelseledamot i Stöldskyddsföreningen (SSF Service AB) och i ENACO Group.

Avslutade uppdrag: 

Tidigare styrelseordförande i ENACO Group, vice styrelseordförande i VVS Företagen, styrelseledamot i Installationsföretagen, styrelseordförande i Säkerhetsgymnasiet, styrelseordförande i Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (BYA), styrelseledamot i Säkerhetsbranschen, medlem i Danske Banks Advisory Board, styrelseordförande i Add HR Group, styrelseledamot i Oscar Magnuson Spectacles samt styrelseordförande i ASIS International Chapter Sweden.