Bolagskalender
IR

 

 

2016-11-23 Kvartalsrapport Q3 2016 

2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016

2017-04-10 Årsredovisning 

2017-05-11 Årsstämma 2017 

2017-05-18 Kvartalsrapport Q1 2017 

2017-08-18 Kvartalsrapport Q2 2017 

2017-11-22 Kvartalsrapport Q3 2017 

2018-02-16 Kvartalsrapport Q4 2017  

För ytterligare information kontakta

Pär Nilsson, tf. Verkställande direktör

Telefon: 08-620 82 00

Confidence International AB (publ)

Esplanaden 3 B

172 67 Sundbyberg

 

Telefon: +46 (0)8 620 82 00 

Fax: +46 (0)8 620 82 99