Bolagskalender
IR

2017-04-10 Årsredovisning 

2017-05-11 Årsstämma 2017 

2017-05-18 Kvartalsrapport Q1 2017 

2017-08-18 Kvartalsrapport Q2 2017 

2017-11-22 Kvartalsrapport Q3 2017

2018-02-16 Kvartalsrapport Q4 2017 

2018-04-11 Årsredovisning 2017 

2018-05-09 Bolagsstämma 2018 

2018-05-16 Kvartalsrapport Q1 2018 

2018-08-22 Kvartalsrapport Q2 2018 

2018-11-21 Kvartalsrapport Q3 2018 

2019-02-19 Kvartalsrapport Q4 2018 

2018-04-11 Årsredovisning 2018 

För ytterligare information kontakta

Pär Nilsson, Verkställande direktör

Telefon: 08-620 82 00

Confidence International AB (publ)

Esplanaden 3 B

172 67 Sundbyberg

 

Telefon: +46 (0)8 620 82 00 

Fax: +46 (0)8 620 82 99